Mã CK:

Cổ đông lớn - Công ty liên kết CTCP Chứng khoán VNDirect


VND   14.25   -1.05  (-6.9%)


CỔ ĐÔNG LỚN

Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ
1/ Công ty TNHH MTV Tài chính I.P.A 56,188,354 25.49%
2/ PYN Elite Fund (Non-UCITS) 18,211,280 8.26%
3/ YURIE VIETNAM Securities Investment Trust (Stock) 11,340,710 5.14%

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công Ty Vốn hóa (triệu VND) Tỉ Lệ
1/ Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán IPA 100,000 100%
2/ Công ty TNHH IVND 20,000 100%

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Họ tên Chức vụ Năm sinh Cổ phần
Bà Phạm Minh Hương CTHĐQT/GĐ Điều hành 2006 6,414,459
Ông Vũ Hiền Phó CTHĐQT 2009 180
Ông Pekka Mikael Nastamo TVHĐQT N/A 1,150
Ông Phạm Lê Nhật Quang TVHĐQT N/A N/A
Ông Đỗ Ngọc Quỳnh TGĐ/TVHĐQT 2020 N/A
Bà Phạm Minh Hương GĐ Điều hành N/A N/A
Bà Vũ Nam Hương GĐ Tài chính 2008 130,000
Ông Nguyễn Hoàng Lương KTT 2020 N/A
Bà Hoàng Thúy Nga TBKS 2007 N/A
Bà Huỳnh Thanh Bình Minh Thành viên BKS 2012 N/A
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh Thành viên BKS 2015 N/A

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN