Mã CK:

Cổ đông lớn - Công ty liên kết CTCP Licogi 14


L14   44.80   0.60  (1.4%)


CỔ ĐÔNG LỚN

Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ
1/ Tổng Công ty Licogi - CTCP 6,328,590 25.94%
2/ Phạm Gia Lý 1,725,749 7.07%

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công Ty Vốn hóa (triệu VND) Tỉ Lệ
1/ CTCP LICOGI 14.6 10,000 80%

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Họ tên Chức vụ Năm sinh Cổ phần
Ông Phạm Gia Lý CTHĐQT 1982 1,725,749
Bà Phan Lan Anh TVHĐQT N/A N/A
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn TVHĐQT N/A 144,973
Ông Phạm Hùng Cường TVHĐQT N/A 250,902
Ông Lại Xuân Hùng TGĐ/TVHĐQT N/A 17,922
Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó TGĐ 1983 60,000
Ông Hoàng Hàng Hải Phó TGĐ 2014 51,447
Ông Hà Văn Lợi KTT N/A 13,068
Bà Vũ Thị Vân Nga TBKS 2004 12,225
Ông Hoàng Như Thái Thành viên BKS 2014 2,904
Ông Phạm Hồng Quân Thành viên BKS N/A 7,464

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN