Mã CK:

Cổ đông lớn - Công ty liên kết CTCP Hoàng Anh Gia Lai


HAG   5.81   -0.11  (-1.9%)


CỔ ĐÔNG LỚN

Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ
1/ Đoàn Nguyên Đức 326,730,533 35.23%

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công Ty Vốn hóa (triệu VND) Tỉ Lệ
1/ Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Vientiane N/A 100%
2/ CTCP Bệnh viện Đại Học Y dược- Hoàng Anh Gia Lai N/A 99.50%
3/ CTCP An Đông Mia N/A 99%
4/ Công ty Cổ Phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai N/A 78.22%
5/ Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng N/A 78.22%
6/ CTCP Thể thao Hoàng Anh Gia Lai N/A 60.41%
7/ CTCP Cao su Bidiphar N/A 49.14%
8/ Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav N/A 47.41%
9/ Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu N/A 47.41%
10/ Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai N/A 47.41%
11/ Công ty TNHH Heng Brothers N/A 47.41%
12/ Công ty TNHH CRD N/A 47.41%
13/ Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri N/A 47.41%
14/ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai N/A 47.41%
15/ Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lumphat N/A 47.36%
16/ CTCP Hoàng Anh Đắk Lắk N/A 47.18%
17/ CTCP Bò sữa Tây Nguyên N/A 46.93%
18/ Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh N/A 46.35%
19/ CTCP Cao Su Hoàng Anh - Quang Minh N/A 46.35%
20/ Công ty TNHH Hoàng Anh An Đông Meas N/A 46.35%
21/ CTCP Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Á Đông N/A 25%

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Họ tên Chức vụ Năm sinh Cổ phần
Ông Đoàn Nguyên Đức CTHĐQT 1993 326,730,533
Bà Nguyễn Thị Huyền TVHĐQT 2001 63,140
Bà Võ Thị Huyền Lan TVHĐQT 2006 N/A
Bà Võ Thị Mỹ Hạnh TVHĐQT 2001 1
Ông Võ Trường Sơn TGĐ/TVHĐQT 2008 803,654
Ông Nguyễn Văn Minh TVHĐQT/Phó TGĐ 1992 2,870,057
Bà Hồ Thị Kim Chi Phó TGĐ 1998 145,159
Ông Lê Trương Y Trâm KTT N/A N/A
Bà Đỗ Trần Thùy Trang TBKS N/A N/A
Ông Lê Hồng Phong Thành viên BKS 2020 N/A
Ông Phạm Ngọc Châu Thành viên BKS 2020 N/A

Danh Mục Tin Tức: