Mã CK:

Cổ đông lớn - Công ty liên kết CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam


BSI   16.90   -0.50  (-2.9%)


CỔ ĐÔNG LỚN

Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ
1/ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 97,579,039 79.94%
2/ PYN Elite Fund (Non-Ucits) 8,699,897 7.13%

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công Ty Vốn hóa (triệu VND) Tỉ Lệ
1/ N/A N/A

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Họ tên Chức vụ Năm sinh Cổ phần
Ông Ngô Văn Dũng CTHĐQT 2019 53,668,471
Ông Lê Đào Nguyên TVHĐQT N/A N/A
Ông Nguyễn Duy Viễn TGĐ/TVHĐQT 2019 30,407,831
Bà Nguyễn Thanh Huyền TVHĐQT 2019 14,636,860
Bà Ngô Thị Phong Lan Phó TGĐ 2001 12,800
Bà Trần Ngọc Diệp KTT 2007 12,874
Bà Lê Phương Thủy TBKS 2019 N/A
Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên BKS 2019 N/A
Ông Trần Minh Hải Thành viên BKS 1999 N/A
Bà Lê Thị Phương Lý Trưởng Kiểm toán nội bộ N/A 1

Danh Mục Tin Tức: