Mã CK:

Cổ đông lớn - Công ty liên kết Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP


ACV   78.10   0.10  (0.1%)


CỔ ĐÔNG LỚN

Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ
1/ Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 2,076,943,011 95.40%

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công Ty Vốn hóa (triệu VND) Tỉ Lệ
1/ CTCP Dịch vụ Nhiên liệu Hàng không Nội Bài (NAFSC) N/A 60%
2/ Công ty TNHH Dịch vụ bảo dưỡng máy bay Cảng hàng không Miền Nam (SAAM) N/A 51%
3/ CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất N/A 49.07%
4/ CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn N/A 48.03%
5/ CTCP Vận tải Hàng không miền Nam N/A 30%
6/ CTCP Thương mại Hàng không Miền Nam (SATCO) N/A 29.53%
7/ CTCP Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) N/A 20%
8/ CTCP Dịch vụ hàng hóa Hàng không (ACSV) N/A 20%

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Họ tên Chức vụ Năm sinh Cổ phần
Ông Lại Xuân Thanh CTHĐQT N/A 935,906,668
Ông Vũ Thế Phiệt TGĐ/TVHĐQT N/A 487,891,271
Ông Đào Việt Dũng TVHĐQT 2004 217,721,124
Bà Lê Thị Diệu Thúy TVHĐQT 2012 217,723,524
Ông Đỗ Tất Bình Phó TGĐ 2012 5,700
Ông Võ Anh Tú Phó TGĐ 2012 4,900
Ông Nguyễn Đình Dương Phó TGĐ 2012 2,000
Ông Bùi Á Đông KTT 2017 3,000
Bà Huỳnh Thị Diệu TBKS 1996 2,500
Bà Lê Thị Hương Giang Thành viên BKS 2012 5,700
Ông Nguyễn Hữu Phúc Thành viên BKS N/A 4,300

Danh Mục Tin Tức: