Mã CK:

Giá lịch sử CTCP Vận tải Biển Việt Nam


VOS   12.40   -0.50  (-3.9%)


THỐNG KÊ GIAO DỊCH
(Xem thêm)

Thời gian +/- Thay đổi giá % Thay đổi Tổng KLGD KL nước ngoài Mua-Bán TN/Giá/CN
1 tháng -3.90 -23.21% 17,289,300 -30,800
12.40
16.80
12.40
3 tháng -2.65 -17.04% 96,292,400 192,700
12.40
19
12.40
6 tháng -8.10 -38.57% 204,605,200 -93,800
12.40
21
12.40
12 tháng -7.80 -37.68% 515,521,400 958,300
12.40
25.30
12.40
24 tháng 11.40 760% 1,080,730,010 -565,050
1.37
25.30
12.40
36 tháng 11.11 620.67% 1,126,589,680 259,550
1.24
25.30
12.40
60 tháng 11.07 604.92% 1,267,503,720 91,140
1.24
25.30
12.40

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
Ngày Giá khớp Khối lượng Mở cửa Cao nhất Thấp nhất NN mua NN bán
06/10/2022 12.90 (-0.45) 476,200 13.50 13.50 12.50 100 0
05/10/2022 13.35 (0.40) 399,400 13.40 13.40 13 0 2,600
04/10/2022 12.95 (0.05) 614,500 13.40 13.40 12.20 0 41,500
03/10/2022 12.90 (-0.95) 690,300 13.85 14 12.90 5,000 500
30/09/2022 13.85 (-0.45) 1,102,300 14.20 14.20 13.30 100 3,000
29/09/2022 14.30 (0) 358,700 14.50 14.70 14.10 700 1,300
28/09/2022 14.30 (-0.20) 453,900 14.60 14.60 14 0 4,000
27/09/2022 14.50 (-0.20) 445,800 14.70 14.70 14.25 3,000 2,300
26/09/2022 14.70 (-0.45) 1,218,300 14.80 14.90 14.10 6,100 30,400
23/09/2022 15.15 (0) 378,700 15.20 15.30 15 2,000 100
22/09/2022 15.15 (0.60) 669,300 14.20 15.15 14.20 6,800 0
21/09/2022 14.55 (0.05) 298,000 14.60 14.60 14.30 4,000 0
20/09/2022 14.50 (0.30) 698,700 14.40 14.65 14.10 7,900 1,300
19/09/2022 14.20 (-1) 1,198,000 15.20 15.20 14.20 3,800 3,000
16/09/2022 15.20 (-0.60) 961,200 14.70 15.80 14.70 4,000 0
15/09/2022 15.80 (0.15) 552,000 15.90 15.90 15.60 0 3,100
14/09/2022 15.65 (-0.10) 677,300 15.25 15.65 15.25 6,300 0
13/09/2022 15.75 (0.10) 493,100 15.65 15.90 15.60 2,000 0
12/09/2022 15.65 (-0.10) 591,600 15.75 16.20 15.65 0 400
09/09/2022 15.75 (0.25) 915,900 15.60 15.90 15.45 3,000 0
08/09/2022 15.50 (-0.50) 1,141,000 16 16.20 15.50 18,700 4,600
07/09/2022 16 (-0.80) 2,173,400 16.80 16.95 15.95 4,000 1,500
06/09/2022 16.80 (-0.20) 781,700 17.20 17.30 16.80 0 8,700
05/09/2022 17 (0.20) 857,900 16.55 17.40 16.55 25,300 9,100
31/08/2022 16.80 (0) 824,500 16.80 17 16.60 18,700 1,000

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN