Mã CK:

Giá lịch sử CTCP Chứng khoán BOS


ART   2.10   -0.10  (-4.5%)


THỐNG KÊ GIAO DỊCH
(Xem thêm)

Thời gian +/- Thay đổi giá % Thay đổi Tổng KLGD KL nước ngoài Mua-Bán TN/Giá/CN
1 tháng -1.40 -38.89% 40,162,506 64,900
2.10
4
2.10
3 tháng -2.70 -55.10% 129,389,852 -9,300
2.10
5.50
2.10
6 tháng -6 -73.17% 265,320,550 44,500
2.10
8.20
2.10
12 tháng -7.60 -77.55% 835,435,371 -60,090
2.10
18.10
2.10
24 tháng -0.40 -15.38% 2,020,829,214 -1,204,102
2.10
18.10
2.10
36 tháng 0.30 15.79% 2,468,392,880 -271,048
1.90
18.10
2.10
60 tháng -23.40 -91.41% 3,048,535,823 1,612,649
1.70
25.60
2.10

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
Ngày Giá khớp Khối lượng Mở cửa Cao nhất Thấp nhất NN mua NN bán
06/10/2022 2.20 (-0.10) 749,758 2.30 2.40 2.20 700 0
05/10/2022 2.30 (0.10) 1,260,616 2.20 2.40 2.10 1,400 0
04/10/2022 2.20 (-0.10) 799,829 2.30 2.40 2.20 0 0
03/10/2022 2.30 (-0.20) 1,024,593 2.50 2.50 2.30 2,000 0
30/09/2022 2.50 (0) 1,082,941 2.60 2.60 2.30 1,700 0
29/09/2022 2.50 (0) 942,188 2.50 2.70 2.50 2,000 0
28/09/2022 2.50 (-0.10) 1,189,913 2.60 2.60 2.40 5,000 800
27/09/2022 2.60 (0) 556,942 2.60 2.70 2.50 0 0
26/09/2022 2.60 (-0.20) 1,222,730 2.60 2.80 2.60 0 9,500
23/09/2022 2.80 (0) 938,182 2.80 2.90 2.70 1,000 0
22/09/2022 2.80 (0) 1,313,081 2.70 2.80 2.60 800 0
21/09/2022 2.80 (-0.10) 1,776,800 2.90 2.90 2.70 0 7,500
20/09/2022 2.90 (0.20) 1,232,158 2.70 2.90 2.60 700 0
19/09/2022 2.70 (-0.30) 2,872,509 3 3 2.70 3,100 0
16/09/2022 3 (-0.30) 5,009,763 3.20 3.30 3 11,700 0
15/09/2022 3.30 (-0.20) 2,038,376 3.50 3.50 3.20 4,300 0
14/09/2022 3.50 (0) 950,073 3.40 3.50 3.30 0 12,100
13/09/2022 3.50 (-0.10) 1,300,359 3.60 3.60 3.40 4,100 0
12/09/2022 3.60 (-0.10) 885,424 3.70 3.80 3.60 6,000 4,000
09/09/2022 3.70 (-0.30) 1,852,623 4 4.10 3.70 6,800 0
08/09/2022 4 (0.30) 3,923,956 3.70 4 3.60 45,400 8,000
07/09/2022 3.70 (0.10) 2,413,220 3.40 3.80 3.30 14,000 8,300
06/09/2022 3.60 (-0.40) 4,826,472 4 4 3.60 4,600 200
05/09/2022 4 (-0.40) 5,127,379 4.40 4.40 4 9,400 0
31/08/2022 4.40 (-0.10) 1,508,178 4.50 4.50 4.30 2,000 0

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN