Mã CK:

Lịch sự kiện CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí


PSD   18.10   -0.10  (-0.5%)


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ tức bằng tiền 25/02/2021
16/03/2021
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 13/02/2020
27/02/2020
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 20/06/2019
31/07/2019
100/20
Phát hành thêm: 5,103,307 (12556)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

PSD: Chấp thuận niêm yết bổ sung 5.103.307 cổ phiếu (31/07/2019 14:43)
PSD: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 30.619.923 cp (26/06/2019 10:39)
Cổ tức bằng tiền 13/02/2019
27/02/2019
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 20/06/2018
25/07/2018
100/20
Phát hành thêm: 4,252,767 (12543)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%

PSD: Chấp thuận niêm yết bổ sung 4.252.767 cổ phiếu (25/07/2018 15:29)
PSD: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 25.516.616 CP (23/07/2018 15:28)
Cổ tức bằng tiền 12/01/2018
30/01/2018
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSD của CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/01/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               +
Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ
sở văn phòng của tổ chức phát hành, địa chỉ: P.207, tòa nhà Petro
VietNam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM (vào các ngày làm
việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/01/2018 và xuất trình Giấy chứng
minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm
thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản
lưu ký.


Cổ tức bằng tiền 10/01/2017
20/01/2017
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền. 2.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2017
Cổ tức bằng tiền 11/01/2016
26/01/2016
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền. 2.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2016
Cổ phiếu thưởng 26/06/2015
19/08/2015
2/1
Phát hành thêm: 7,103,849 (7501)

Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2015
--

PSD: 19/08, Ngày giao dịch đầu tiên 7.103.849 cổ phiếu niêm yết bổ sung (14/08/2015 14:31)
Cổ tức bằng tiền 07/01/2015
26/01/2015
45%
4500 đồng/cổ phiếu

Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt. 4.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2015
Cổ tức bằng tiền 13/05/2014
30/05/2014
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Thanh toán cổ tức đợt 3 (đợt cuối) năm 2013 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2014
Cổ tức bằng tiền 26/12/2013
13/01/2014
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2013
Cổ tức bằng tiền 06/11/2013
25/11/2013
30%
3000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 3.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2013

Danh Mục Tin Tức: