Mã CK:

Lịch sự kiện CTCP Vận tải Biển Việt Nam


VOS   12.40   -0.50  (-3.9%)


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Mua cổ phiếu quỹ 30/12/2013
30/12/2013
KL cổ phiếu quỹ mua: -1,890,000

VOS: Đã bán 1.890.000 cp quỹ (30/12/2013 16:40)
Mua cổ phiếu quỹ 30/12/2011
30/12/2011
KL cổ phiếu quỹ mua: 1,890,000

VOS đã mua 1,89 triệu cổ phiếu quỹ


Giao dịch thực hiện từ 5/12/2011 đến 30/12/2011.
Cổ tức bằng tiền 16/05/2011
01/06/2011
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2011

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN