Mã CK:

Lịch sự kiện CTCP Thép Nam Kim


NKG   14.10   0  (0%)


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ phiếu thưởng 03/06/2022
01/07/2022
100/20
Phát hành thêm: 43,879,714 (476)

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

NKG: 1.7.2022, niêm yết bổ sung 43.879.238 cp (30/06/2022 09:19)
NKG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 263.277.806 cp (09/06/2022 14:53)
Cổ tức bằng tiền 03/06/2022
05/07/2022
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Phát hành khác 03/03/2022
03/03/2022
Phát hành thêm: 1,000,000

NKG: 3.3.2022, niêm yết bổ sung 1.000.000 cp (02/03/2022 14:51)
NKG: Đã phát hành 1.000.000 cp ESOP (30/12/2021 20:02)
NKG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 219.398.568 cp (30/12/2021 19:59)
Cổ phiếu thưởng 23/08/2021
24/09/2021
100/7
Phát hành thêm: 12,739,991 (-23658709)

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7

NKG: 24.9.2021, niêm yết bổ sung 36.398.700 cp (23/09/2021 09:36)
NKG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 218.398.568 cp (30/08/2021 11:42)
Cổ tức bằng tiền 21/12/2020
05/01/2021
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 300 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 11/06/2018
13/07/2018
100/40
Phát hành thêm: 52,000,000 (132)

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 40%

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã CK: NKG) như sau:----

NKG: 13.7.2018, niêm yết bổ sung 51.999.868 cp (11/07/2018 16:18)
NKG: Đã phát hành 51.999.868 cp để trả cổ tức (20/06/2018 09:01)
NKG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 181.999.868 cp (18/06/2018 15:57)
Phát hành khác 01/12/2017
01/12/2017
Phát hành thêm: 30,000,000

NKG: 1.12.2017, niêm yết bổ sung 30.000.000 cp (30/11/2017 17:21)
NKG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 130.000.000 cp (17/10/2017 16:55)
NKG: Đã chào bán 30.000.000 cp riêng lẻ (17/10/2017 16:53)
Cổ tức bằng tiền 16/11/2017
21/12/2017
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã CK: NKG) như sau:

Phát hành khác 08/09/2017
08/09/2017
Phát hành thêm: 948,545

NKG: 16.7.2018, giao dịch 948.545 cp niêm yết bổ sung (11/09/2017 11:27)
NKG: 8.9.2017, niêm yết bổ sung 948.545 cp (07/09/2017 11:10)
Cổ phiếu thưởng 17/05/2017
14/06/2017
100/15
Phát hành thêm: 9,905,154

Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và 2016 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã CK: NKG) như sau:

Cổ phiếu thưởng 17/05/2017
14/06/2017
100/35
Phát hành thêm: 23,112,026 (86)

Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 35%

NKG: 22.6.2017, giao dịch 33.017.094 cp niêm yết bổ sung (16/06/2017 16:09)
NKG: 14.6.2017, niêm yết bổ sung 33.017.094 cp (13/06/2017 15:36)
NKG: Đã phát hành 33.017.094 cp trả cổ tức (06/06/2017 11:34)
NKG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 99.051.455 cp (24/05/2017 11:09)
Phát hành khác 08/12/2016
08/12/2016
Phát hành thêm: 16,000,000

NKG: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 66.034.361 cp (08/12/2016 14:41)
NKG: 08/12/2016, niêm yết 16.000.000 cp (07/12/2016 10:25)

NKG: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 66.034.361 cp (08/12/2016 14:41)
Cổ phiếu thưởng 29/01/2016
25/03/2016
100/14
Phát hành thêm: 6,144,589 (148)

Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 100:14
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2016

--NKG: 25.3.2016, niêm yết bổ sung 6.144.441 cổ phiếu (24/03/2016 10:01)
Phát hành khác 18/11/2015
18/11/2015
Phát hành thêm: 798,000

NKG: 18.11.2015, ngày GDKHQ niêm yết bổ sung 798.000 cổ phiếu (16/11/2015 16:52)
Cổ phiếu thưởng 03/07/2015
12/08/2015
100/8
Phát hành thêm: 3,192,000 (80)

Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 100:8
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2015
--

NKG: 12.8.2015, niêm yết bổ sung 3.191.920 cp (10/08/2015 16:06)
Phát hành khác 08/07/2014
08/07/2014
Phát hành thêm: 10,000,000

NKG: 8.7.2015, giao dịch niêm yết bổ sung 10.000.000 cp

- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 10.000.000 cổ phiếu
- Lý do thay đổi niêm yết: P hát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 39.900.000 cổ phiếu.
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 25/08/2014
- Ngày chính thức giao dịch: 08/07/2015
Cổ tức bằng tiền 13/09/2011
20/10/2011
4%
400 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2011
Cổ phiếu thưởng 13/09/2011
27/10/2011
10/3
Phát hành thêm: 6,900,000

Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2011

---------------
NKG: 27/10 - Giao dịch 6.900.000 cổ phiếu phát hành thêm (20/10/2011 16:07)

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN