Mã CK:

Lịch sự kiện CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao


LAS   10.10   0  (0%)


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ tức bằng tiền 14/06/2019
03/07/2019
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 300 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 06/12/2018
26/12/2018
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 700 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 24/05/2018
11/06/2018
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 700 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAS của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/06/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/06/2018, xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
Cổ tức bằng tiền 10/11/2017
12/12/2017
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 600 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAS của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/11/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/12/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/12/2017, xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
Cổ tức bằng tiền 01/06/2017
20/06/2017
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAS của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/06/2017, xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
Cổ tức bằng tiền 24/11/2016
08/12/2016
5%
500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016
Cổ phiếu thưởng 04/08/2016
04/10/2016
100/45
Phát hành thêm: 35,024,400

Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 100:45
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2016

LAS: 04/10/2016, ngày giao dịch 35.024.400 cổ phiếu niêm yết bổ sung (23/09/2016 15:16)
LAS: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 35.024.400 cổ phiếu (13/09/2016 00:00)
LAS: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 112.856.400 cp (19/08/2016 16:57)
Cổ tức bằng tiền 24/05/2016
22/06/2016
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2016
Cổ tức bằng tiền 09/12/2015
24/12/2015
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2015
Cổ tức bằng tiền 27/05/2015
17/06/2015
40%
4000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền. 4.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015
Cổ tức bằng tiền 23/06/2014
10/07/2014
30%
3000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền. 3.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2014
Cổ tức bằng tiền 18/02/2014
05/03/2014
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2014
Cổ tức bằng tiền 05/06/2013
24/06/2013
30%
3000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền năm 2012 3.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2013
Cổ phiếu thưởng 05/06/2013
25/07/2013
5/1
Phát hành thêm: 12,972,000

Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2013

LAS: 25/7, giao dịch 12.972.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (17/07/2013 17:05)
Cổ phiếu thưởng 18/06/2012
20/06/2012
100/20
Phát hành thêm: 10,810,000

Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:20
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2012
Cổ tức bằng tiền 18/06/2012
06/07/2012
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2011 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2012

Danh Mục Tin Tức: