Mã CK:

Lịch sự kiện CTCP Licogi 14


L14   44.80   0.60  (1.4%)


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ phiếu thưởng 09/08/2022
28/09/2022
100/15
Phát hành thêm: 4,025,196 (522)

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

L14: Chấp thuận niêm yết bổ sung 4.024.674 cổ phiếu (28/09/2022 08:24)
L14: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 30.859.315 cp (19/08/2022 01:26)
Cổ phiếu thưởng 13/07/2021
13/08/2021
100/10
Phát hành thêm: 2,439,537 (263)

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
13/08/2021 ## L14: Chấp thuận niêm yết bổ sung 2.439.274 cổ phiếu
24/07/2021 ## L14: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 26.834.641 cp
Cổ phiếu thưởng 13/08/2020
25/08/2020
100/12
Phát hành thêm: 2,217,808 (307)

Cổ phiếu thưởng 13/08/2020
25/08/2020
100/20
Phát hành thêm: 3,696,346 (210)

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

25/08/2020 ## L14: Đã phát hành 2.217.501 cp trả cổ tức, 3.696.136 cp thưởng
26/08/2020 ## L14: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 24.395.367 cp
Cổ phiếu thưởng 19/08/2019
07/10/2019
10/1
Phát hành thêm: 1,680,167 (105)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

L14: Chấp thuận niêm yết bổ sung 1.680.062 cổ phiếu (07/10/2019 10:58)


L14: Đã phát hành 1.680.062 cp trả cổ tức (29/08/2019 10:40)
L14: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 18.481.730 cp (29/08/2019 10:40)
Cổ tức bằng tiền 07/06/2019
N/A
1%
100 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Cổ phiếu thưởng 07/06/2019
01/07/2019
10/1
Phát hành thêm: 1,499,898 (75)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

L14: Đã phát hành 1.499.823 cp để trả cổ tức và 302.865 cp ESOP (28/06/2019 16:15)
Phát hành khác 07/06/2019
01/07/2019
Phát hành thêm: 302,865

302.865 cp ESOP (28/06/2019 16:15)

L14: Chấp thuận niêm yết bổ sung 1.802.688 cổ phiếu (12/07/2019 15:19)


L14: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 16.801.668 cp (01/07/2019 14:32)
Phát hành hiện hữu 01/03/2018
13/06/2018
1/1
(giá: 12,000)
Phát hành thêm: 7,499,490

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 12.000 đồng/CP

L14: Ngày 13/06/2018, giao dịch đầu tiên 7.499.490 cổ phiếu niêm yết bổ sung (07/06/2018 13:32)
L14: Chấp thuận niêm yết bổ sung 7.499.490 cổ phiếu (04/06/2018 13:11)
L14: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 14.998.980 cp (27/04/2018 10:45)
Cổ phiếu thưởng 30/06/2017
21/09/2017
100/35
Phát hành thêm: 1,732,500

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:0.35
Cổ phiếu thưởng 30/06/2017
21/09/2017
100/15
Phát hành thêm: 742,500 (-74490)

L14: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán 7.499.490 cổ phiếu (14/11/2017 17:15)
L14: Ngày 21/09/2017, giao dịch đầu tiên 2.499.690 cổ phiếu niêm yết bổ sung (13/09/2017 17:31)
L14: Chấp thuận niêm yết bổ sung 2.499.690 cổ phiếu (07/09/2017 17:10)
L14: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 7.499.490 cp (11/07/2017 14:19)
Cổ phiếu thưởng 14/07/2016
19/09/2016
100/15
Phát hành thêm: 509,700

Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 100:15
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2016

L14: 19/09/2016, ngày giao dịch 1.552.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (12/09/2016 17:18)
Cổ phiếu thưởng 14/07/2016
19/09/2016
10/3.0012
Phát hành thêm: 1,019,808 (-22492)

- 14/07/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
   Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3.0012
Cổ phiếu thưởng 15/06/2015
31/08/2015
100/15
Phát hành thêm: 424,500 (-7500)

Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 100:15
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2015
--

L14: Chấp thuận niêm yết bổ sung 568.000 cổ phiếu (31/08/2015 00:00)
Phát hành khác 15/06/2015
31/08/2015
Phát hành thêm: 136,000

L14: 17/06, phát hành 136.000 cổ phiếu cho người lao động (12/06/2015 00:00)
Cổ tức bằng tiền 08/08/2014
28/08/2014
9%
900 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền. 900đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2014
Cổ tức bằng tiền 17/06/2013
03/07/2013
9%
900 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền 900đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2013
Cổ tức bằng tiền 10/05/2012
28/05/2012
8.80%
880 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền 880đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2012

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN