Mã CK:

Lịch sự kiện CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân


HQC   4.65   -0.05  (-1.1%)


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Phát hành khác 13/06/2017
13/06/2017
Phát hành thêm: 50,000,000

HQC: 20.6.2017, giao dịch 50.000.000 cp niêm yết bổ sung (13/06/2017 11:17)
HQC: 13.6.2017, niêm yết bổ sung 50.000.000 cp (09/06/2017 16:12)
HQC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 476.599.274 cp (25/05/2017 15:39)
Cổ phiếu thưởng 17/05/2016
01/06/2016
25/2
Phát hành thêm: 31,600,000

Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 25:2
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2016

--

HQC: 16.6.2016, giao dịch 31.600.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (09/06/2016 17:00)
Phát hành khác 22/10/2015
22/10/2015
Phát hành thêm: 132,000,000

HQC: Đã phát hành 132.000.000 cổ phiếu để hoán đổi
HQC: 22.10.2015, niêm yết bổ sung 132.000.000 cổ phiếu (21/10/2015 11:28)
Phát hành hiện hữu 09/07/2015
24/09/2015
200/63
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 63,000,000

Thực hiện quyền mua cổ phiếu. tỷ lệ 200:63. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2015
Ngày nộp tiền: 22/07/2015-18/08/2015

^---

HQC: 24.9.2015, niêm yết bổ sung 63.000.000 cp (23/09/2015 09:48)
Cổ tức bằng tiền 09/07/2015
11/11/2015
1.50%
150 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền. 150đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2015
Phát hành hiện hữu 14/11/2014
20/01/2015
3/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 56,666,667 (26666667)

Thực hiện quyền mua cổ phiếu. tỷ lệ 3:1. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2014
Ngày nộp tiền: 24/11/2014-19/12/2014
--
HQC: 20.1.2015, niêm yết bổ sung 30.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 200.000.000 cổ phiếu ( Hai trăm triệu cổ phiếu)
Cổ tức bằng tiền 14/11/2014
10/02/2015
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm2013 bằng tiền. 300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2014
Phát hành khác 10/10/2014
10/10/2014
Phát hành thêm: 50,000,000

HQC: Đã phát hành 50.000.000 cp riêng lẻ (10/10/2014 11:02)

CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược)
Phát hành khác 29/09/2014
29/09/2014
Phát hành thêm: 30,000,000

HQC: 26.8.2015, giao dịch niêm yết bổ sung 30.000.000 cổ phiếu
Ngày 26/09/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 915/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa Ốc Hoàng Quân (mã CK: HQC) như sau:
Được thay đổi niêm yết (theo Quyết địnhsố 369/QĐ-SGDHCM ngày 25/09/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ ChíMinh với nội dung như sau:
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 30.000.000 cổ phiếu
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cấn trừ công nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6/2014.
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 120.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 1.200.000.000.000 đồng
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/09/2014
- Ngày chính thức giao dịch: 26/08/2015
Phát hành khác 30/07/2013
30/07/2013
Phát hành thêm: 18,000,000

HQC: 10/07/2013, giao dịch 18.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ

- Đây là số cổ phần phát hành riêng lẻ để cấn trừ công nợ ờcủa HQC theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/04/2013.
Cổ phiếu thưởng 24/05/2013
04/07/2013
5/1
Phát hành thêm: 12,000,000

Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2013
----------------
HQC: 4/7, giao dịch 12.000.000 cổ phiếu phát hành thêm (27/06/2013 17:18)
Cổ phiếu thưởng 22/03/2012
08/05/2012
2/1
Phát hành thêm: 20,000,000

Trả cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu năm 2010 tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012

HQC: 8/5 - Giao dịch 20.000.000 cổ phiếu phát hành thêm (27/04/2012 10:54)

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN