Mã CK:

Lịch sự kiện CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam


BSI   15.60   0.50  (3.3%)


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ tức bằng tiền 20/12/2019
06/01/2020
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 19/06/2019
26/07/2019
100/10
Phát hành thêm: 11,096,434 (930)

Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

BSI: 26.7.2019, niêm yết bổ sung 11.096.434 cp (25/07/2019 15:34)
BSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 122.064.929 cp (27/06/2019 09:55)
Cổ tức bằng tiền 27/05/2019
12/06/2019
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 18/06/2018
28/06/2018
100/3.1
Phát hành thêm: 3,336,209 (551)

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3.1%

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BSI) như sau:--

BSI: Đã phát hành 3.336.209 cp trả cổ tức (28/06/2018 08:42)
BSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 110.968.495 cp (28/06/2018 08:41)
Phát hành khác 07/02/2018
07/02/2018
Phát hành thêm: 10,000,000

BSI: 7.2.2018, niêm yết bổ sung 10.000.000 cp (06/02/2018 13:21)
BSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 107.623.286 cp (18/01/2018 08:22)
Cổ phiếu thưởng 02/11/2017
26/12/2017
100/5
Phát hành thêm: 4,648,943 (482)

Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BSI) như sau:BSI: 26.12.2017, giao dịch 4.648.943 cp niêm yết bổ sung (18/12/2017 09:25)
Cổ phiếu thưởng 27/06/2017
08/08/2017
100/3.07
Phát hành thêm: 2,769,377 (350)

Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3.07%

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BSI) như sau:BSI: 8.8.2017, niêm yết bổ sung 2.769.377 cp (07/08/2017 11:25)
BSI: Đã phát hành 2.769.377 cp trả cổ tức (10/07/2017 13:54)
BSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 90.213.966 cp (09/06/2017 09:57)
Cổ phiếu thưởng 21/09/2016
01/11/2016
1000/43
Phát hành thêm: 3,719,115 (385)

Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 1.000:43
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2016

BSI: 1.11.2016, niêm yết bổ sung 3.719.115 cp (28/10/2016 16:48)
BSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 90.213.982 cp (18/10/2016 17:08)

Danh Mục Tin Tức: