Mã CK:

Lịch sự kiện CTCP Chứng khoán BOS


ART   2.10   -0.10  (-4.5%)


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ phiếu thưởng 19/07/2018
28/09/2018
100/20
Phát hành thêm: 6,210,000

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%
Phát hành hiện hữu 19/07/2018
28/09/2018
1/3.5
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 108,675,000 (49012491)

Khối lượng dự kiến phát hành: 108,675,000, Tỷ lệ: 1/3.5, Giá phát hành: 10000 VND
Phát hành hiện hữu 27/10/2017
28/12/2017
10/13
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 17,550,000

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:13, giá 10.000 đồng/CP


ART: Ngày 28/12/2017, giao dịch đầu tiên của 17.550.000 cổ phiếu ĐKGD bổ sung (25/12/2017 00:00)
ART: Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 17.550.000 cổ phiếu (21/12/2017 10:39)
ART: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 31.050.000 cp (18/12/2017 17:22)

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN