Mã CK:

Lịch sự kiện CTCP Chứng khoán Agribank


AGR   8.21   -0.61  (-6.9%)


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Mua cổ phiếu quỹ 18/08/2021
18/08/2021
KL cổ phiếu quỹ mua: -800,000

AGR: Đã bán 800.000 cổ phiếu quỹ (18/08/2021 11:21)
Cổ tức bằng tiền 25/07/2014
29/08/2014
2.50%
250 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền. 250đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2014
Cổ tức bằng tiền 28/05/2014
20/06/2014
3.80%
380 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt. 380đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014
Cổ tức bằng tiền 06/10/2011
31/10/2011
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2011
Mua cổ phiếu quỹ 08/02/2011
08/02/2011
KL cổ phiếu quỹ mua: 800,000

số lượng đăng kí : 3,000,000
Số lượng trước khi thực hiện : 0
Số lượng thực hiện : 800,000
Số lượng sau khi thực hiện : 800,000
Từ ngày 8/11/2010 đến 8/2/2011
Phát hành hiện hữu 07/05/2010
11/05/2010
3/2
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 80,000,000 (-12000000)

Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. tỷ lệ 3:2. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2010
Ngày nộp tiền: 24/05/2010-18/06/2010

AGR: Chấp thuận niêm yết bổ sung 92.000.000 CP (10/09/2010 17:06)

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN