Mã CK:

MBN - CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH


Mã CK MBN
Vốn thị trường 54 tỷ VND
Giá hiện tại 9.4 ngàn VND
Giá sổ sách 0 (0%)
EPS 0.00
P/E 0.0
ROA 3%
ROE 4%
Beta 0.00
 
EPS 4 quý trước 0
KLTB 13 tuần 0
KLTB 10 ngày 0
Cao Nhất 52 tuần 9.4
Thấp Nhất tuần 9.4
 
Ngày niêm yết 05 / 10 / 2018
Khối lượng niêm yết lần đầu 5,750,000
Khối lượng niêm yết 5,750,000
Cổ phiếu qũy 0
Khối lượng cổ phiếu chưa niêm yết 0
Khối lượng đang lưu hành 5,750,000
Nước ngoài được quyền mua 0 (0%)
Nước ngoài sở hữu 0 (0%)
 
Tên công ty Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh (mbn)
Tên giao dịch Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh
Địa chỉ
Điện thoại
Website
Ngành nghề
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Tên Chức vụ
Ông Ngô Minh Châu Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Đăng Thành Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Đức Thắng Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Đình Thu Thành viên HĐQT
Ông Vũ Văn Cường Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Đình Thu Phó Giám đốc
Ông Phạm Nhật Quang Phó Giám đốc
Bà Đặng Thị Thủy Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Văn Cảnh Trưởng BKS
Bà Vũ Thị Nhuận Thành viên BKS
Bà Nghiêm Thị Oanh Thành viên BKS
Giới thiệu công ty
Lĩnh vực kinh doanh
VỊ THẾ CÔNG TY
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ

Danh Mục Tin Tức: