Mã CK:

000001.SS - CHINA SHANGHAI COMPOSITE INDEX


Mã CK 000001.SS
Vốn thị trường 0 tỷ VND
Giá hiện tại 3,462.8 ngàn VND
Giá sổ sách 0 (0%)
EPS 0.00
P/E 0.0
ROA 0%
ROE 0%
Beta 0.00
 
EPS 4 quý trước 0
KLTB 13 tuần 21,062,531
KLTB 10 ngày 187,055,203
Cao Nhất 52 tuần 3,696.2
Thấp Nhất tuần 2,813.8
 
Ngày niêm yết 25 / 08 / 2015
Khối lượng niêm yết lần đầu 0
Khối lượng niêm yết 0
Cổ phiếu qũy 0
Khối lượng cổ phiếu chưa niêm yết 0
Khối lượng đang lưu hành 0
Nước ngoài được quyền mua 0 (0%)
Nước ngoài sở hữu 0 (0%)
 
Tên công ty China ShangHai Composite Index (00001.SS)
Tên giao dịch SSE Composite Index
Địa chỉ
Điện thoại
Website
Ngành nghề
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Tên Chức vụ
Giới thiệu công ty
Lĩnh vực kinh doanh
VỊ THẾ CÔNG TY
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ

Danh Mục Tin Tức: