Mã CK:

^BSESN - BSE 30 (BOMBAY)


Mã CK ^BSESN
Vốn thị trường 0 tỷ VND
Giá hiện tại 40,685.5 ngàn VND
Giá sổ sách 0 (0%)
EPS 0.00
P/E 0.0
ROA 0%
ROE 0%
Beta 0.00
 
EPS 4 quý trước 0
KLTB 13 tuần 17,374
KLTB 10 ngày 15,240
Cao Nhất 52 tuần 41,952.6
Thấp Nhất tuần 25,981.2
 
Ngày niêm yết 01 / 01 / 1970
Khối lượng niêm yết lần đầu 0
Khối lượng niêm yết 0
Cổ phiếu qũy 0
Khối lượng cổ phiếu chưa niêm yết 0
Khối lượng đang lưu hành 0
Nước ngoài được quyền mua 0 (0%)
Nước ngoài sở hữu 0 (0%)
 
Tên công ty BSE 30 (Bombay) (^BSESN)
Tên giao dịch BSE 30 (Bombay)
Địa chỉ
Điện thoại
Website
Ngành nghề
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Tên Chức vụ
Giới thiệu công ty
Lĩnh vực kinh doanh
VỊ THẾ CÔNG TY
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ

Danh Mục Tin Tức: