Mã CK:

Tin doanh nghiệp
Font     Font +     Font ++

LAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


(19-04-2021 01:08)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 


Theo HNX

Nguồn: Cafef,Vneconomy,Tuổi trẻ,vnexpress...

Các tin khác:

 LAS: Đính chính Báo cáo tài chính quý 4/ 2020 (19-04-2021)
 LAS: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2020 (14-04-2021)
 LAS: BCTC đã được kiểm toán năm 2020 bản VP (phát hành lại) (14-04-2021)
 LAS: Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ sau khi phát hành lại BCTC đã được kiểm toán năm 2020 (TH) (14-04-2021)
 LAS: Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ sau khi phát hành lại BCTC đã được kiểm toán năm 2020 (VP) (14-04-2021)
 LAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (điều chỉnh) (12-04-2021)
 LAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (26-03-2021)
 LAS: Giải trình chênh lệch sau kiểm toán BCTC kiểm toán năm 2020 (09-03-2021)
 LAS: Giải trình chênh lệch sau kiểm toán (bản VP) (09-03-2021)
 LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2020 so với năm 2019 (09-03-2021)

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán LAS

Danh Mục Tin Tức: