Mã CK:

Tin doanh nghiệp
Font     Font +     Font ++

LAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (điều chỉnh)


(12-04-2021 01:01)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
 


Theo HNX

Nguồn: Cafef,Vneconomy,Tuổi trẻ,vnexpress...

Các tin khác:

 LAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (26-03-2021)
 LAS: Giải trình chênh lệch sau kiểm toán BCTC kiểm toán năm 2020 (09-03-2021)
 LAS: Giải trình chênh lệch sau kiểm toán (bản VP) (09-03-2021)
 LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2020 so với năm 2019 (09-03-2021)
 LAS: BCTC đã được kiểm toán năm 2020 (bản VP) (09-03-2021)
 LAS: Giải trình chênh lệch sau kiểm toán (08-03-2021)
 LAS: Giải trình chênh lệch sau kiểm toán (VP) (08-03-2021)
 LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2020 so với năm 2019 (08-03-2021)
 LAS: BCTC đã được kiểm toán năm 2020 (bản VP) (08-03-2021)
 LAS: Báo cáo tài chính năm 2020 (08-03-2021)

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán LAS

Danh Mục Tin Tức: