Mã CK:

Tin doanh nghiệp
Font     Font +     Font ++

PSD: Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021


(24-02-2021 21:56)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
.


Theo HNX

Nguồn: Cafef,Vneconomy,Tuổi trẻ,vnexpress...

Các tin khác:

 PSD: 25.2.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) (28-01-2021)
 PSD: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (26-01-2021)
 PSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (21-01-2021)
 PSD: Cổ đông lớn Lê Nguyệt Ánh đã bán 100.400 cp (04-01-2021)
 PSD: Đã mua 205.300 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (04-01-2021)
 PSD: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 30.414.623 cp (04-01-2021)
 PSD: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (04-01-2021)
 PSD: Đính chính thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ (27-11-2020)
 PSD: Đăng ký mua 870.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (23-11-2020)
 PSD: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi phương án mua cp quỹ (09-11-2020)

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PSD

Danh Mục Tin Tức: