Mã CK:

Tin doanh nghiệp
Font     Font +     Font ++

PSD: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền


(04-01-2021 01:07)

Theo HNX

Nguồn: Cafef,Vneconomy,Tuổi trẻ,vnexpress...

Các tin khác:

 PSD: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 30.414.623 cp (04-01-2021)
 PSD: Đính chính thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ (27-11-2020)
 PSD: Đăng ký mua 870.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (23-11-2020)
 PSD: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi phương án mua cp quỹ (09-11-2020)
 PSD: Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại cp quỹ (23-10-2020)
 PSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (27-07-2020)
 PSD: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2020 (23-07-2020)
 PSD: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2020 của công ty mẹ (23-07-2020)
 PSD: Tham gia giao kết hợp đồng kiểm toán với PWC năm 2020 (13-07-2020)
 PSD: Lựa chọn PWC làm công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 (10-07-2020)

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PSD

Danh Mục Tin Tức: