Mã CK:

Tin doanh nghiệp
Font     Font +     Font ++

PSD: Đã mua 205.300 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ


(04-01-2021 23:32)

CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đã mua 205.300 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
- Tên tổ chức niêm yết: CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
- Mã chứng khoán: PSD
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 62.700 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 870.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 205.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 268.000 CP
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2019
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá cổ phiếu không đạt kì vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/12/2021
- Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.


Theo HNX

Nguồn: Cafef,Vneconomy,Tuổi trẻ,vnexpress...

Các tin khác:

 PSD: Cổ đông lớn Lê Nguyệt Ánh đã bán 100.400 cp (04-01-2021)
 PSD: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 30.414.623 cp (04-01-2021)
 PSD: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (04-01-2021)
 PSD: Đính chính thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ (27-11-2020)
 PSD: Đăng ký mua 870.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (23-11-2020)
 PSD: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi phương án mua cp quỹ (09-11-2020)
 PSD: Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại cp quỹ (23-10-2020)
 PSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (27-07-2020)
 PSD: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2020 (23-07-2020)
 PSD: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2020 của công ty mẹ (23-07-2020)

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PSD

Danh Mục Tin Tức: