Mã CK:

Tin doanh nghiệp
Font     Font +     Font ++

PSD: Cổ đông lớn Lê Nguyệt Ánh đã bán 100.400 cp


(04-01-2021 23:32)

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Nguyệt Ánh
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Nguyệt Ánh
- Họ tên người có liên quan: Đinh Quang Duy
- Mối quan hệ: Chồng
- Tỷ lệ nắm giữ: 1,31%
- Mã chứng khoán: PSD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.130.000 CP (tỷ lệ 6,96%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.029.600 CP (tỷ lệ 6,63%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 400.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 1,31%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 2.429.600 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 7,93%
- Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/12/2020.


Theo HNX

Nguồn: Cafef,Vneconomy,Tuổi trẻ,vnexpress...

Các tin khác:

 PSD: Đã mua 205.300 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (04-01-2021)
 PSD: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 30.414.623 cp (04-01-2021)
 PSD: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (04-01-2021)
 PSD: Đính chính thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ (27-11-2020)
 PSD: Đăng ký mua 870.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (23-11-2020)
 PSD: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi phương án mua cp quỹ (09-11-2020)
 PSD: Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại cp quỹ (23-10-2020)
 PSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (27-07-2020)
 PSD: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2020 (23-07-2020)
 PSD: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2020 của công ty mẹ (23-07-2020)

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PSD

Danh Mục Tin Tức: