Mã CK:

Tin doanh nghiệp
Font     Font +     Font ++

ACV: Đăng ký mua 48.300 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ


(13-11-2020 07:10)

Đăng ký mua 48.300 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
- Tên tổ chức niêm yết: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: ACV
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 174.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 48.300 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua lại cổ phiếu ưu đãi của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết (theo quy định tại Mục d Khoản 2 Điều 48 của Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/7/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần)
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn cổ phần (Căn cứ theo BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được kiểm toán)
- Nguyên tắc xác định giá: Giá bán cho người lao động khi phát hành cổ phiếu
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/12/2020
- Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Upcom:

Theo HNX

Nguồn: Cafef,Vneconomy,Tuổi trẻ,vnexpress...

Các tin khác:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ACV

Danh Mục Tin Tức: