Mã CK:

Tin doanh nghiệp
Font     Font +     Font ++

ACV: 3.11.2020, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020


(23-10-2020 07:37)

Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối Tháng 11/2020. Thời gian cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo trong Thư mời gửi cổ đông tham dự họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Số 58, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
          - Nội dung họp: Các nội dung về đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Upcom:

Theo HNX

Nguồn: Cafef,Vneconomy,Tuổi trẻ,vnexpress...

Các tin khác:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ACV

Danh Mục Tin Tức: