Mã CK:

Tin doanh nghiệp
Font     Font +     Font ++

BSI: Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


(06-05-2020 13:36)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Các tập tin đính kèm
20200506_20200506 - BSI - CBTT VV NGAY DKCC Lay y kien van ban va DHDCD 2020.pdf

HSX

Theo HOSE

Nguồn: Cafef,Vneconomy,Tuổi trẻ,vnexpress...

Các tin khác:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BSI

Danh Mục Tin Tức: