Mã CK:

Tin tức liên quan mã chứng khoán PSD

Tiết giảm chi phí lãi vay, Petrosetco (PSD) báo lãi quý 1/2021 tăng 60% so với cùng kỳ
(16-04-2021)
Petrosetco đã hoàn thành gần 27% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.
Dịch vụ Phân phối Tổng hợp dầu khí (PSD) lên kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng 71%
(01-04-2021)
Năm 2020 PSD ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng, tăng 17,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2019 và đã vượt 22,8% kế hoach lợi nhuận cả năm.


Petrosetco (PSD) bị truy thu và phạt hơn 1,7 tỷ đồng tiền thuế
(18-02-2020)
Trong đó Petrosetco bị truy thu thuế GTGT, TNDN và truy hoàn thuế GTGT hơn 1 tỷ đồng.


Danh Mục Tin Tức: