Mã CK:

Tin tức liên quan mã chứng khoán LAS

Nhờ tiết giảm chi phí lãi vay, Hóa chất Lâm Thao (LAS) báo lãi quý 1/2021 tăng gấp 6 lần cùng kỳ
(20-04-2021)
Với kết quả đạt được, 3 tháng đầu năm 2021 LAS đã hoàn thành 27,8% chỉ tiêu doanh thu và 84,2% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.
Tích cực tái cơ cấu, Hóa chất Lâm Thao (LAS) ghi nhận lỗ 17 tỷ đồng trong quý 2/2020
(22-07-2020)
Tính chung 6 tháng đầu năm 2020 Hóa chất Lâm Thao lỗ 13 tỷ đồng.
Năm 2020, Hóa chất Lâm Thao (LAS) dự kiến lãi 56 tỷ đồng cao gấp gần 5 lần 2019
(26-03-2020)
Suốt cả giai đoạn từ 2010 – 2018 mỗi năm Hóa chất Lâm Thao (LAS) đều báo lãi vài trăm tỷ đồng.
Thị trường phân bón cạnh tranh gay gắt, Hóa chất Lâm Thao (LAS) báo lãi quý 3 giảm hơn 90%
(23-10-2019)
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hóa chất Lâm Thao báo lãi trước thuế 18,3 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ và mới chỉ hoàn thành được 11% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.
Danh Mục Tin Tức: