Mã CK:

Tin doanh nghiệp
PGBank báo lãi trước thuế năm 2021 tăng 55%, đạt 329 tỷ đồng
(19-01-2022)
Lợi nhuận trước thuế của PGBank năm 2021 đạt 329 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2020 chủ yếu nhờ việc giảm chi phí dự phòng.


Chủ tịch HĐQT bán sạch 4,6 triệu cổ phiếu TAR, không còn là cổ đông công ty
(19-01-2022)
Sau khi Chủ tịch HĐQT Trung An bán cổ phiếu, TAR đã giảm khá sâu từ mức hơn 40.000 đồng về 31.500 đồng/cổ phiếu.


Nhu cầu vận chuyển hàng hoá hàng không tăng cao, SCS tiếp tục báo lãi tăng trưởng 22% trong năm 2021
(19-01-2022)
Biên lãi gộp của Dịch vụ hàng hoá Sài Gòn (SCS) luôn duy trì ở mức rất cao, năm 2021 đạt gần 78%.


Hoá chất Đức Giang lãi kỷ lục 1.400 tỷ quý 4, EPS đã vượt 13.125 đồng/cổ phiếu
(19-01-2022)
DGC đạt mức lãi 1.400 tỷ quý 4, cả năm 2021 lãi hơn 2.514 tỷ đồng. EPS của doanh nghiệp đã đạt 13.125 đồng/cổ phiếu.


Ngành cảng biển khởi sắc, Cảng Đà Nẵng (CDN) báo lãi kỷ lục 238 tỷ đồng cả năm, tăng 14% so với cùng kỳ
(19-01-2022)
Trong đó riêng quý 4/2021 Cảng Đà Nẵng lãi sau thuế 57 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.
Ảnh hưởng của dịch bệnh, năm 2021 Superdong Kiên Giang (SKG) chính thức lỗ 38 tỷ đồng
(19-01-2022)
Riêng quý 4 Superdong Kiên Giang (SKG) lỗ gần 20 tỷ đồng do lượng hành khách trên các tuyến giảm tới 74% so với cùng kỳ.
Nam Tân Uyên (NTC): Quý 4 lãi 83 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ 2020
(19-01-2022)
Luỹ kế cả năm 2021, Nam Tân Uyên (NTC) lãi 295 tỷ đồng – đi ngang so với 2020 nhưng vẫn vượt 30% kế hoạch.


Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Quý 4 thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính và lãi khác
(19-01-2022)
Việc dừng tổ máy 5 để đại tu và gánh nặng chi phí nguyên liệu khiến Nhiệt điện Phả Lại (PPC) lỗ gộp gần 22 tỷ đồng trong quý 4/2021.


Ít việc, quý 4 Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB) thoát lỗ nhờ lãi khác
(19-01-2022)
Kết quả lãi trong quý 4 đã giúp PVB xoá lỗ 9 tháng đầu năm 2021, đạt 335 triệu đồng LNST, khả quan hơn kế hoạch lỗ 12 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Danh Mục Tin Tức: