Mã CK:

KHỐI LƯỢNG NIÊM YẾT - GIAO DỊCH - SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI ...

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
(Xem thêm)
Mã CK Giá +/- KLGD Trung bình 30 ngày KL Đang Lưu Hành ~ % Nước ngoài đang sở hữu
~ Nước ngoài còn được phép mua
HLB 211 0 0
(0%)
293 3,000,000 80.59% -947,600 (0%)
IVS 6 88,900 -0.60
(-9.09%)
38,974 69,350,000 76.06% 16,605,139 (0%)
SPC 16 600 -1
(-5.88%)
1,163 10,530,000 58.06% -953,730 (0%)
PVI 39.50 58,600 -1.40
(-3.42%)
55,356 234,241,867 54.37% 106,893,342 (0%)
EME 25.40 0 0
(0%)
131 3,780,298 52.10% -117,179 (0%)
MH3 49.80 100 6.40
(14.75%)
275 12,000,000 51.79% -334,500 (0%)
SPV 17.30 0 0
(0%)
512 10,800,000 51.60% -280,600 (0%)
HNI 29.10 0 0
(0%)
560 11,890,000 51.34% -277,700 (0%)
EMS 27 200 0
(0%)
316 17,999,753 51.18% -431,062 (0%)
DNE 9.50 0 0
(0%)
651 5,773,600 50.17% -67,500 (0%)
YTC 65.50 0 0
(0%)
5 3,080,000 50.10% -33,800 (0%)
HEJ 17.90 2,900 -0.40
(-2.19%)
5,260 4,400,000 50% -43,900 (0%)
TS4 2.40 0 0
(0%)
3,990 16,160,646 49.98% -159,092 (0%)
NAS 31 1,100 0
(0%)
174 8,315,764 49.85% -70,830 (0%)
ICN 100 4,500 -2.80
(-2.72%)
918 9,999,992 49.69% -83,090 (0%)
LM3 3.90 0 0
(0%)
7 5,150,000 49.66% -33,800 (0%)
ITS 3.50 6,000 -0.10
(-2.78%)
6,590 25,200,000 49.59% -157,290 (0%)
SCC 3.40 200 0
(0%)
1,234 4,884,900 49.51% -25,000 (0%)
HD6 21.80 8,200 -1.70
(-7.23%)
61,402 14,400,000 49.50% -72,700 (0%)
DND 21 0 0
(0%)
101 8,834,000 49.46% -40,200 (0%)

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN