Mã CK:

KHỐI LƯỢNG NIÊM YẾT - GIAO DỊCH - SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI ...

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
(Xem thêm)
Mã CK Giá +/- KLGD Trung bình 30 ngày KL Đang Lưu Hành ~ % Nước ngoài đang sở hữu
~ Nước ngoài còn được phép mua
IFS 28.50 0 0
(0%)
748 87,140,984 98.57% 1,249,435 (0%)
NNG 16.40 200 0
(0%)
238 81,570,988 97.82% 1,781,584 (0%)
SVI 57.20 0 0
(0%)
238 12,783,837 94.94% 649,936 (5.08%)
TTP 32 700 1.40
(4.58%)
901 14,999,998 88.23% 1,766,029 (0%)
PHS 10.60 0 0
(0%)
67 90,000,000 83.11% 25,334,610 (0%)
BMP 78.90 224,000 0.60
(0.77%)
215,946 81,259,014 82.39% 14,417,844 (17.74%)
KMR 3.77 202,400 0.02
(0.53%)
101,098 56,881,443 62.58% 21,287,701 (37.42%)
SAB 155.40 41,300 0.10
(0.06%)
125,244 641,281,186 62.49% 240,516,690 (37.51%)
EVE 18.25 216,600 -0.35
(-1.88%)
307,176 41,021,173 61.24% 16,271,922 (39.67%)
PVI 49.20 1,700 -0.20
(-0.40%)
25,269 234,241,867 59.36% 106,893,342 (0%)
DMC 54.70 8,100 -0.70
(-1.26%)
12,674 34,727,465 55.75% 15,368,467 (44.25%)
VNM 66.90 827,700 -0.20
(-0.30%)
1,351,066 2,089,955,445 55.01% 940,185,283 (44.99%)
DHG 110.50 35,900 1.50
(1.38%)
23,221 130,725,811 53.99% 60,160,201 (46.02%)
TKU 12 0 0
(0%)
403 32,287,970 50.36% 6,960 (0%)
SAV 15.40 700 0.10
(0.65%)
13,742 17,571,635 50% 0 (0%)
PGT 3.40 500 0.10
(3.03%)
5,168 9,241,801 49.74% 2,319 (0%)
IMP 55.40 1,100 0.40
(0.73%)
7,021 66,705,370 49.63% 16,923,324 (25.37%)
MWG 39.20 3,389,700 0.50
(1.29%)
2,098,517 1,463,467,713 49.02% -246,156 (-0.02%)
REE 61.30 197,300 -0.20
(-0.33%)
312,566 346,399,566 49% 0 (0%)
ASP 6 43,300 0
(0%)
33,557 37,339,929 49% 0 (0%)

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN