Mã CK:

KHỐI LƯỢNG NIÊM YẾT - GIAO DỊCH - SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI ...

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
(Xem thêm)
Mã CK Giá +/- KLGD Trung bình 30 ngày KL Đang Lưu Hành ~ % Nước ngoài đang sở hữu
~ Nước ngoài còn được phép mua
PVI 49.80 2,000 0.50
(1.01%)
48,331 234,241,867 59.36% 106,893,342 (0%)
TKU 12.90 0 0
(0%)
1,344 32,287,970 50.36% 6,960 (0%)
PGT 3.40 15,500 0.30
(9.68%)
6,569 9,241,801 49.74% 2,319 (0%)
TS4 1.60 4,100 0.10
(6.67%)
2,244 16,160,646 49% 0 (0%)
HNM 7.20 13,300 0.20
(2.86%)
8,711 20,000,000 49% 0 (0%)
ILC 6.80 0 0
(0%)
1,167 6,100,391 49% 0 (0%)
SAP 35.50 0 0
(0%)
85 1,286,984 49% 0 (0%)
SCC 2.80 0 0
(0%)
1,183 4,884,900 49% 0 (0%)
LPT 9.80 22,300 -0.10
(-1.01%)
40,555 8,000,000 49% 0 (0%)
VTS 32 0 0
(0%)
12 2,000,205 49% 0 (0%)
SCJ 5 91,900 0.50
(11.11%)
27,141 37,839,000 49% 0 (0%)
HSI 1.10 64,100 0.10
(10%)
2,267 10,000,000 49% 0 (0%)
XMC 7.70 6,600 0
(0%)
9,810 67,364,339 49% 0 (0%)
CCM 64.20 0 0
(0%)
93 6,199,900 49% 0 (0%)
ABB 8.50 752,800 0
(0%)
1,195,010 571,311,355 49% 0 (0%)
MTG 6 24,200 -1
(-14.29%)
8,831 11,999,995 49% 0 (0%)
VST 3.30 77,900 0.30
(10%)
17,587 62,999,337 49% 0 (0%)
LM3 4 0 0
(0%)
12 5,150,000 49% 0 (0%)
HD6 13 68,800 -0.20
(-1.52%)
32,335 14,400,000 49% 0 (0%)
SCL 8.80 22,800 -0.10
(-1.12%)
12,723 13,889,973 49% 0 (0%)

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN