Mã CK:

Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
(Xem thêm)
Mã CK Giá KLGD Trung bình 30 ngày
(KL_Niêm_Yết)
Vốn Thị Trường Cao/Thấp
52 tuần
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 24.03 -0.02 (-0.08%) 567,700 799,318 (21,800,000) 0
(tỉ)

12.40
26.16
24.03

Biểu đồ 52 tuần
FUCTVGF1 Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM 12.35 0 (0%) 0 40 (15,000,000) 0
(tỉ)

10.26
14.50
12.35

Biểu đồ 52 tuần
FUCTVGF2 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 10.80 0 (0%) 300 1,010 (17,000,000) 0
(tỉ)

8.42
17.10
10.80

Biểu đồ 52 tuần
FUCVREIT Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam 10.75 -0.65 (-5.70%) 2,100 14,303 (5,000,000) 0
(tỉ)

4.56
30.55
10.75

Biểu đồ 52 tuần
FUEMAV30 Quỹ ETF MAFM VN30 16.80 0 (0%) 200 43,403 (0) 0
(tỉ)

11.82
19.57
16.80

Biểu đồ 52 tuần
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 17.78 0.04 (0.23%) 33,000 22,354 (0) 0
(tỉ)

9.77
19.41
17.78

Biểu đồ 52 tuần
FUESSV50 QUỸ ETF SSIAM VNX50 20.70 0.10 (0.49%) 600 36,513 (9,800,000) 0
(tỉ)

10.90
22.50
20.70

Biểu đồ 52 tuần
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.64 0.14 (0.68%) 7,900 77,492 (26,200,000) 0
(tỉ)

8.56
23.79
20.64

Biểu đồ 52 tuần
FUEVFVND Quỹ ETF VFMVN DIAMOND 24.87 0.07 (0.28%) 297,100 1,015,287 (0) 0
(tỉ)

11.10
26.48
24.87

Biểu đồ 52 tuần
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 17.75 0 (0%) 0 36,976 (0) 0
(tỉ)

9.60
19.49
17.75

Biểu đồ 52 tuần

Danh Mục Tin Tức: