Mã CK:

Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
(Xem thêm)
Mã CK Giá KLGD Trung bình 30 ngày
(KL_Niêm_Yết)
Vốn Thị Trường Cao/Thấp
52 tuần
BMD CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận 7.50 2.10 (38.89%) 100 0 (2,753,280) 21
(tỉ)

4.60
7.50
7.50

Biểu đồ 52 tuần
BWE CTCP Nước - Môi trường Bình Dương 40.95 -3.05 (-6.93%) 519,200 291,538 (192,920,000) 7,900
(tỉ)

40.68
61.50
40.95

Biểu đồ 52 tuần
CMW CTCP Cấp nước Cà Mau 10 0 (0%) 0 27 (15,534,900) 155
(tỉ)

8.40
15.30
10

Biểu đồ 52 tuần
DNW CTCP Cấp nước Đồng Nai 25.30 -1.60 (-5.95%) 1,100 17,965 (120,000,000) 3,036
(tỉ)

23.20
27.90
25.30

Biểu đồ 52 tuần
HPW CTCP Cấp nước Hải Phòng 17 0 (0%) 0 1,171 (74,206,940) 1,262
(tỉ)

14.11
28
17

Biểu đồ 52 tuần
KHW CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa 14.50 0 (0%) 0 0 (26,000,000) 377
(tỉ)

14.50
17
14.50

Biểu đồ 52 tuần
MPY CTCP Môi trường Đô thị Phú Yên 7 0 (0%) 0 34 (6,143,000) 43
(tỉ)

7
7.40
7

Biểu đồ 52 tuần
PWS CTCP Cấp thoát nước Phú Yên 12.50 1.20 (10.62%) 1,700 239 (38,398,179) 480
(tỉ)

7.77
18.21
12.50

Biểu đồ 52 tuần
QNU CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam 12.80 0 (0%) 0 2 (6,800,000) 87
(tỉ)

9.22
15
12.80

Biểu đồ 52 tuần
SWC Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam 21.90 0.20 (0.92%) 18,600 12,754 (67,100,000) 1,469
(tỉ)

21.50
35.50
21.90

Biểu đồ 52 tuần
TDM CTCP Nước Thủ Dầu Một 31.90 -2.40 (-7.00%) 248,600 226,301 (100,000,000) 3,190
(tỉ)

30.19
42.30
31.90

Biểu đồ 52 tuần
TNW CTCP Nước sạch Thái Nguyên 9.40 -1.60 (-14.55%) 100 508 (16,000,000) 150
(tỉ)

8.70
16.70
9.40

Biểu đồ 52 tuần
TTD CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức 49.10 0 (0%) 0 708 (15,552,000) 764
(tỉ)

39.18
60
49.10

Biểu đồ 52 tuần
UPC CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu 24.10 0 (0%) 0 25 (3,400,000) 82
(tỉ)

16.20
26
24.10

Biểu đồ 52 tuần
VCW CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà 45.50 0 (0%) 0 354 (75,000,000) 3,413
(tỉ)

27.40
49.90
45.50

Biểu đồ 52 tuần

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN