Mã CK:

Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
(Xem thêm)
Mã CK Giá KLGD Trung bình 30 ngày
(KL_Niêm_Yết)
Vốn Thị Trường Cao/Thấp
52 tuần
AGR CTCP Chứng khoán Agribank 12.50 0.80 (6.84%) 2,863,400 1,667,230 (212,000,000) 2,650
(tỉ)

2.20
13.45
12.50

Biểu đồ 52 tuần
APG CTCP Chứng khoán APG 11.40 -0.20 (-1.72%) 1,384,600 1,129,712 (34,028,900) 388
(tỉ)

7.90
12.80
11.40

Biểu đồ 52 tuần
APS CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương 7.80 0 (0%) 1,391,000 355,056 (39,000,000) 304
(tỉ)

1.80
7.80
7.80

Biểu đồ 52 tuần
BSI CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 15.60 0.50 (3.31%) 1,410,700 573,147 (122,070,078) 1,904
(tỉ)

7.30
17.40
15.60

Biểu đồ 52 tuần
BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt 23.40 -0.30 (-1.27%) 709,000 616,751 (72,233,937) 1,690
(tỉ)

7.27
25.10
23.40

Biểu đồ 52 tuần
CTS CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 16.70 0.70 (4.38%) 739,000 663,126 (106,436,576) 1,777
(tỉ)

5.20
18.20
16.70

Biểu đồ 52 tuần
FTS CTCP Chứng khoán FPT 18.15 0.45 (2.54%) 744,700 616,638 (132,267,349) 2,401
(tỉ)

8.82
19.90
18.15

Biểu đồ 52 tuần
HAC CTCP Chứng khoán Hải Phòng 10 0.70 (7.53%) 64,500 15,441 (29,181,096) 292
(tỉ)

4.30
10
10

Biểu đồ 52 tuần
HBS CTCP Chứng khoán Hòa Bình 6.30 0.50 (8.62%) 63,900 63,238 (32,999,980) 208
(tỉ)

1.80
6.30
6.30

Biểu đồ 52 tuần
HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 31.50 0.50 (1.61%) 6,858,300 4,093,929 (305,882,263) 9,635
(tỉ)

10.58
34.15
31.50

Biểu đồ 52 tuần
IVS CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 9.70 0.30 (3.19%) 92,100 43,053 (69,350,000) 673
(tỉ)

4.90
10.90
9.70

Biểu đồ 52 tuần
KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long 18.90 0.20 (1.07%) 111,400 77,738 (323,695,796) 6,118
(tỉ)

9
21.70
18.90

Biểu đồ 52 tuần
MBS CTCP Chứng khoán MB 23.10 0.50 (2.21%) 1,831,800 662,925 (164,331,084) 3,796
(tỉ)

7.67
23.70
23.10

Biểu đồ 52 tuần
ORS CTCP Chứng khoán Tiên Phong 14 0.80 (6.06%) 67,400 157,996 (43,960,000) 615
(tỉ)

4
14.90
14

Biểu đồ 52 tuần
PSI CTCP Chứng khoán Dầu khí 8.50 0.20 (2.41%) 72,700 12,889 (59,841,300) 509
(tỉ)

1.70
8.80
8.50

Biểu đồ 52 tuần
SBS CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 7.80 1 (14.71%) 4,510,800 1,446,109 (126,660,000) 988
(tỉ)

0.90
7.80
7.80

Biểu đồ 52 tuần
SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 29.90 -0.20 (-0.66%) 7,724,900 4,165,144 (207,268,201) 6,197
(tỉ)

5.10
31
29.90

Biểu đồ 52 tuần
SSI CTCP Chứng khoán SSI 34.55 1.25 (3.75%) 13,084,500 8,142,154 (602,945,613) 20,832
(tỉ)

9.32
36.95
34.55

Biểu đồ 52 tuần
TVB CTCP Chứng khoán Trí Việt 15.30 0.70 (4.79%) 1,135,900 740,508 (52,119,883) 797
(tỉ)

5.46
15.77
15.30

Biểu đồ 52 tuần
TVS CTCP Chứng khoán Thiên Việt 18.45 0.45 (2.50%) 110,600 61,448 (98,235,174) 1,812
(tỉ)

9.54
19.45
18.45

Biểu đồ 52 tuần
VCI CTCP Chứng khoán Bản Việt 61.20 1.70 (2.86%) 869,400 1,225,210 (165,600,000) 10,135
(tỉ)

13.08
64
61.20

Biểu đồ 52 tuần
VDS CTCP Chứng khoán Rồng Việt 14.15 0.75 (5.60%) 1,624,400 245,409 (100,099,906) 1,416
(tỉ)

5.48
14.40
14.15

Biểu đồ 52 tuần
VIG CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 5.50 0.50 (10%) 956,200 1,329,008 (34,133,300) 188
(tỉ)

0.50
5.50
5.50

Biểu đồ 52 tuần
VIX CTCP Chứng khoán VIX 27.60 0.40 (1.47%) 3,763,100 2,370,327 (127,718,975) 3,525
(tỉ)

4.36
28.70
27.60

Biểu đồ 52 tuần
VND CTCP Chứng khoán VNDirect 28.95 0.75 (2.66%) 4,865,500 2,791,272 (220,430,169) 6,381
(tỉ)

10.30
31.75
28.95

Biểu đồ 52 tuần
WSS CTCP Chứng khoán Phố Wall 7.10 0.60 (9.23%) 344,600 98,720 (50,300,000) 357
(tỉ)

1.60
7.10
7.10

Biểu đồ 52 tuần

Danh Mục Tin Tức: