Mã CK:

Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
(Xem thêm)
Mã CK Giá KLGD Trung bình 30 ngày
(KL_Niêm_Yết)
Vốn Thị Trường Cao/Thấp
52 tuần
AGR CTCP Chứng khoán Agribank 8.21 -0.61 (-6.92%) 907,300 752,336 (212,000,000) 1,741
(tỉ)

8.21
27.70
8.21

Biểu đồ 52 tuần
APG CTCP Chứng khoán APG 5.19 -0.38 (-6.82%) 1,681,100 2,675,009 (146,306,612) 759
(tỉ)

5.19
20.70
5.19

Biểu đồ 52 tuần
APS CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương 9.90 -1.10 (-10%) 1,396,800 1,473,578 (78,000,000) 772
(tỉ)

9.90
59.90
9.90

Biểu đồ 52 tuần
BSI CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 22.65 -1.70 (-6.98%) 638,900 765,417 (122,070,078) 2,765
(tỉ)

20.40
52.10
22.65

Biểu đồ 52 tuần
BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt 17.20 -0.80 (-4.44%) 754,900 253,707 (72,233,937) 1,242
(tỉ)

16.50
44.70
17.20

Biểu đồ 52 tuần
CTS CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 13.30 -1 (-6.99%) 567,100 749,850 (114,946,811) 1,529
(tỉ)

13.30
46.20
13.30

Biểu đồ 52 tuần
FTS CTCP Chứng khoán FPT 27.25 -2.05 (-7.00%) 801,500 822,828 (147,567,297) 4,021
(tỉ)

26.40
74.70
27.25

Biểu đồ 52 tuần
HAC CTCP Chứng khoán Hải Phòng 6.70 -0.30 (-4.29%) 600 10,988 (29,181,096) 196
(tỉ)

6.70
17.96
6.70

Biểu đồ 52 tuần
HBS CTCP Chứng khoán Hòa Bình 5.40 -0.40 (-6.90%) 62,000 42,170 (32,999,980) 178
(tỉ)

5.40
18
5.40

Biểu đồ 52 tuần
HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 19.30 -1.45 (-6.99%) 6,990,300 6,598,146 (457,211,966) 8,824
(tỉ)

16.60
48.65
19.30

Biểu đồ 52 tuần
IVS CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 6 -0.60 (-9.09%) 88,900 38,974 (69,350,000) 416
(tỉ)

6
22
6

Biểu đồ 52 tuần
KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long 24.40 0 (0%) 12,200 5,929 (365,281,878) 8,913
(tỉ)

22
39.90
24.40

Biểu đồ 52 tuần
MBS CTCP Chứng khoán MB 15.10 -0.90 (-5.63%) 2,564,900 1,466,719 (267,618,324) 4,041
(tỉ)

14.60
45.80
15.10

Biểu đồ 52 tuần
ORS CTCP Chứng khoán Tiên Phong 10.05 -0.75 (-6.94%) 469,400 1,532,600 (200,000,000) 2,010
(tỉ)

10.05
34.10
10.05

Biểu đồ 52 tuần
PSI CTCP Chứng khoán Dầu khí 6.90 -0.40 (-5.48%) 129,100 124,178 (59,841,300) 413
(tỉ)

6.50
22.50
6.90

Biểu đồ 52 tuần
SBS CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 6.30 -0.90 (-12.50%) 1,680,000 2,430,976 (126,660,000) 798
(tỉ)

6.30
21.10
6.30

Biểu đồ 52 tuần
SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 8.40 -0.30 (-3.45%) 12,649,500 10,329,027 (325,265,027) 2,732
(tỉ)

8.40
36.51
8.40

Biểu đồ 52 tuần
SSI CTCP Chứng khoán SSI 16.80 -0.60 (-3.45%) 24,130,800 17,826,989 (1,489,121,129) 25,017
(tỉ)

16.53
50.50
16.80

Biểu đồ 52 tuần
TVB CTCP Chứng khoán Trí Việt 5.34 -0.36 (-6.32%) 706,900 527,973 (112,015,461) 598
(tỉ)

5.34
28.35
5.34

Biểu đồ 52 tuần
TVS CTCP Chứng khoán Thiên Việt 28.90 -1.40 (-4.62%) 71,200 43,396 (107,075,184) 3,094
(tỉ)

26.05
67
28.90

Biểu đồ 52 tuần
VCI CTCP Chứng khoán Bản Việt 24.30 -1.15 (-4.52%) 7,873,900 5,121,627 (335,000,000) 8,140
(tỉ)

22.15
60.99
24.30

Biểu đồ 52 tuần
VDS CTCP Chứng khoán Rồng Việt 9.30 -0.70 (-7%) 678,300 445,581 (105,104,665) 977
(tỉ)

9.30
29.40
9.30

Biểu đồ 52 tuần
VIG CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 5.20 -0.50 (-8.77%) 279,600 367,942 (34,133,300) 177
(tỉ)

5.20
18.90
5.20

Biểu đồ 52 tuần
VIX CTCP Chứng khoán VIX 7.98 -0.59 (-6.88%) 17,161,100 7,715,894 (549,190,458) 4,383
(tỉ)

7.98
28.12
7.98

Biểu đồ 52 tuần
VND CTCP Chứng khoán VNDirect 14.25 -1.05 (-6.86%) 30,613,400 20,213,579 (1,217,844,009) 17,354
(tỉ)

14.25
34.78
14.25

Biểu đồ 52 tuần
WSS CTCP Chứng khoán Phố Wall 6.80 -0.40 (-5.56%) 5,600 15,932 (50,300,000) 342
(tỉ)

6.80
18.30
6.80

Biểu đồ 52 tuần

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN