Mã CK:

Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
(Xem thêm)
Mã CK Giá KLGD Trung bình 30 ngày
(KL_Niêm_Yết)
Vốn Thị Trường Cao/Thấp
52 tuần
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 16.50 -1.50 (-8.33%) 5,044,600 4,932,960 (257,339,985) 4,246
(tỉ)

10.70
92.50
16.50

Biểu đồ 52 tuần
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 1.20 -0.10 (-7.69%) 40,200 39,721 (21,150,000) 25
(tỉ)

1.10
3.70
1.20

Biểu đồ 52 tuần
CRE CTCP Bất động sản Thế Kỷ 13.50 -0.40 (-2.88%) 109,300 286,751 (201,599,557) 2,722
(tỉ)

11.37
25.62
13.50

Biểu đồ 52 tuần
D11 CTCP Địa ốc 11 13.20 -0.20 (-1.49%) 100 3,809 (6,551,965) 86
(tỉ)

13.20
45.98
13.20

Biểu đồ 52 tuần
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 28.50 -1.50 (-5%) 178,700 109,828 (30,259,742) 862
(tỉ)

28.50
64.81
28.50

Biểu đồ 52 tuần
DIG Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 26.65 -0.65 (-2.38%) 16,525,700 8,291,202 (499,890,962) 13,322
(tỉ)

26.65
102.39
26.65

Biểu đồ 52 tuần
DLG CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 2.53 -0.19 (-6.99%) 1,652,500 2,240,127 (299,309,720) 757
(tỉ)

2.53
10.50
2.53

Biểu đồ 52 tuần
DLR CTCP Địa ốc Đà Lạt 12.80 0 (0%) 0 0 (4,500,000) 58
(tỉ)

7
16.90
12.80

Biểu đồ 52 tuần
DRH CTCP DRH Holdings 6 -0.45 (-6.98%) 1,974,300 1,558,312 (124,353,866) 746
(tỉ)

6
28.50
6

Biểu đồ 52 tuần
DTA CTCP Đệ Tam 8.20 -0.01 (-0.12%) 600 20,641 (18,059,832) 148
(tỉ)

8
29
8.20

Biểu đồ 52 tuần
DXG CTCP Tập đoàn Đất Xanh 16.35 -1.20 (-6.84%) 22,861,100 9,748,819 (607,529,390) 9,933
(tỉ)

16.35
46.75
16.35

Biểu đồ 52 tuần
FLC CTCP Tập đoàn FLC 3.57 0 (0%) 0 5,863,251 (709,997,807) 2,535
(tỉ)

3.34
22.55
3.57

Biểu đồ 52 tuần
HAG CTCP Hoàng Anh Gia Lai 10.75 -0.80 (-6.93%) 10,664,100 20,215,027 (927,467,947) 9,970
(tỉ)

5.02
15.65
10.75

Biểu đồ 52 tuần
HDC CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu 42.50 1.55 (3.79%) 3,303,300 1,679,491 (108,085,693) 4,594
(tỉ)

29.75
92
42.50

Biểu đồ 52 tuần
HDG CTCP Tập đoàn Hà Đô 32.65 -2.45 (-6.98%) 2,365,900 1,955,911 (244,606,578) 7,986
(tỉ)

31.58
61.25
32.65

Biểu đồ 52 tuần
HQC CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân 3.03 -0.22 (-6.77%) 7,672,000 7,237,833 (476,600,000) 1,444
(tỉ)

3.03
10.50
3.03

Biểu đồ 52 tuần
IDI CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI 12.10 -0.90 (-6.92%) 4,967,000 3,670,916 (227,644,608) 2,754
(tỉ)

7.06
31.05
12.10

Biểu đồ 52 tuần
IDJ CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 10.10 -1.10 (-9.82%) 1,602,900 1,811,039 (73,512,976) 742
(tỉ)

10.10
42.38
10.10

Biểu đồ 52 tuần
IDV CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc 37.90 -1 (-2.57%) 11,500 8,918 (21,023,450) 797
(tỉ)

37.80
68.10
37.90

Biểu đồ 52 tuần
IJC CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 13.50 -1 (-6.90%) 6,058,500 1,686,279 (217,097,323) 2,931
(tỉ)

13.50
36.50
13.50

Biểu đồ 52 tuần
ITA CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 4.20 -0.31 (-6.87%) 4,105,800 7,668,420 (938,463,607) 3,942
(tỉ)

4.20
18.55
4.20

Biểu đồ 52 tuần
ITC CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà 11.45 -0.05 (-0.43%) 1,518,000 623,982 (87,654,427) 1,004
(tỉ)

8.18
24.36
11.45

Biểu đồ 52 tuần
KAC CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An 18.40 -3.20 (-14.81%) 100 36 (23,999,999) 442
(tỉ)

6.40
25
18.40

Biểu đồ 52 tuần
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP 23.40 -1.75 (-6.96%) 8,980,700 5,204,056 (767,604,759) 17,962
(tỉ)

23.40
46.58
23.40

Biểu đồ 52 tuần
KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 25 -1.25 (-4.76%) 3,114,300 1,218,886 (716,829,995) 17,921
(tỉ)

25
51.64
25

Biểu đồ 52 tuần
LCG CTCP Licogi 16 8.14 -0.61 (-6.97%) 5,576,000 4,205,429 (172,404,824) 1,403
(tỉ)

8.14
23.14
8.14

Biểu đồ 52 tuần
LEC CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung 11.75 -0.85 (-6.75%) 200 2,650 (26,100,000) 307
(tỉ)

7.01
15.70
11.75

Biểu đồ 52 tuần
LGL CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang 4.90 -0.34 (-6.49%) 115,000 154,264 (51,497,100) 252
(tỉ)

4.70
15.15
4.90

Biểu đồ 52 tuần
LHG CTCP Long Hậu 21 -1.55 (-6.87%) 619,400 500,854 (49,997,516) 1,050
(tỉ)

21
57.73
21

Biểu đồ 52 tuần
NBB CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy 19.10 -1.40 (-6.83%) 1,181,500 1,068,940 (100,336,256) 1,916
(tỉ)

14.50
59.70
19.10

Biểu đồ 52 tuần
NDN CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 7.90 -0.70 (-8.14%) 358,300 417,569 (71,657,937) 566
(tỉ)

7.90
23.39
7.90

Biểu đồ 52 tuần
NHA Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 16.85 -1.25 (-6.91%) 221,200 217,914 (42,174,520) 711
(tỉ)

16.85
75.12
16.85

Biểu đồ 52 tuần
NLG CTCP Đầu tư Nam Long 24.85 -1.80 (-6.75%) 4,747,500 2,253,204 (382,940,013) 9,516
(tỉ)

24.85
64.40
24.85

Biểu đồ 52 tuần
NTB CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 0.80 0 (0%) 151,600 64,295 (39,779,577) 32
(tỉ)

0.80
2.60
0.80

Biểu đồ 52 tuần
NTL CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm 21.70 -1.60 (-6.87%) 860,900 406,858 (60,989,950) 1,323
(tỉ)

21.70
41.80
21.70

Biểu đồ 52 tuần
NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 79 -1.20 (-1.50%) 3,671,600 2,634,103 (1,949,833,809) 154,037
(tỉ)

73.40
91
79

Biểu đồ 52 tuần
NVT CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay 9.44 -0.71 (-7.00%) 4,800 35,547 (90,500,000) 854
(tỉ)

9.31
32.40
9.44

Biểu đồ 52 tuần
OGC CTCP Tập đoàn Đại Dương 12.15 -0.90 (-6.90%) 792,600 880,349 (300,000,000) 3,645
(tỉ)

6.28
20.50
12.15

Biểu đồ 52 tuần
PDR CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt 49.50 -1.30 (-2.56%) 2,030,700 1,933,477 (671,646,219) 33,246
(tỉ)

48.80
72.63
49.50

Biểu đồ 52 tuần
PFL CTCP Dầu khí Đông Đô 4.70 -0.50 (-9.62%) 583,200 359,895 (50,000,000) 235
(tỉ)

3.70
17.10
4.70

Biểu đồ 52 tuần
PPI CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương 1 -0.10 (-9.09%) 80,400 170,268 (48,290,629) 48
(tỉ)

1
3.30
1

Biểu đồ 52 tuần
PVL CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt 3.80 -0.40 (-9.52%) 617,000 465,128 (50,000,000) 190
(tỉ)

3.80
22.30
3.80

Biểu đồ 52 tuần
QCG CTCP Quốc Cường Gia Lai 6.32 -0.31 (-4.68%) 204,400 232,541 (275,129,310) 1,739
(tỉ)

6.32
23.20
6.32

Biểu đồ 52 tuần
RCD CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su 2.50 -0.20 (-7.41%) 100 626 (5,300,062) 13
(tỉ)

2.50
6
2.50

Biểu đồ 52 tuần
RCL CTCP Địa ốc Chợ Lớn 14.30 -0.80 (-5.30%) 3,000 3,087 (12,598,930) 180
(tỉ)

14.23
24.45
14.30

Biểu đồ 52 tuần
REE CTCP Cơ Điện Lạnh 73.50 -0.60 (-0.81%) 680,300 1,115,081 (351,408,010) 25,828
(tỉ)

54.16
99
73.50

Biểu đồ 52 tuần
SC5 CTCP Xây dựng Số 5 17.75 0 (0%) 0 1,369 (14,984,543) 266
(tỉ)

17.05
24.65
17.75

Biểu đồ 52 tuần
SCR CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 7.44 -0.56 (-7%) 4,287,500 4,020,364 (366,356,303) 2,726
(tỉ)

7.44
26.20
7.44

Biểu đồ 52 tuần
SDU CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà 30 0 (0%) 0 596 (20,000,000) 600
(tỉ)

9
36.90
30

Biểu đồ 52 tuần
SGR CTCP Địa ốc Sài Gòn 17.50 0 (0%) 10,400 35,773 (60,000,000) 1,050
(tỉ)

14.65
42.20
17.50

Biểu đồ 52 tuần
SHN CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 8 0.10 (1.27%) 2,500 3,527 (129,607,147) 1,037
(tỉ)

6.70
19.50
8

Biểu đồ 52 tuần
SJS CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 57.40 -3.60 (-5.90%) 73,300 21,219 (113,897,480) 6,538
(tỉ)

57.40
96.50
57.40

Biểu đồ 52 tuần
SZL CTCP Sonadezi Long Thành 50.90 -0.60 (-1.17%) 2,900 5,083 (18,190,900) 926
(tỉ)

50
74.50
50.90

Biểu đồ 52 tuần
TDC CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 19.80 0.25 (1.28%) 1,855,300 842,369 (100,000,000) 1,980
(tỉ)

10.40
33.35
19.80

Biểu đồ 52 tuần
TDH CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức 4.53 -0.34 (-6.98%) 203,200 195,014 (112,472,707) 510
(tỉ)

4.53
14.60
4.53

Biểu đồ 52 tuần
TIG CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 9.90 -0.80 (-7.48%) 358,900 371,452 (160,006,842) 1,584
(tỉ)

9.90
25
9.90

Biểu đồ 52 tuần
TKC CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ 6.80 0.20 (3.03%) 8,900 45,764 (11,382,232) 77
(tỉ)

3.92
12.31
6.80

Biểu đồ 52 tuần
UDC CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 6.71 -0.50 (-6.93%) 47,200 75,617 (35,000,000) 235
(tỉ)

6.71
18
6.71

Biểu đồ 52 tuần
UIC CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 40 -0.30 (-0.74%) 600 1,913 (8,000,000) 320
(tỉ)

39.50
58.93
40

Biểu đồ 52 tuần
VCR CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex 26.80 -2.50 (-8.53%) 34,900 43,861 (210,000,000) 5,628
(tỉ)

26.80
54.60
26.80

Biểu đồ 52 tuần
VHM CTCP Vinhomes 53.80 0.20 (0.37%) 4,053,800 2,463,413 (4,354,367,488) 234,265
(tỉ)

50.40
83.56
53.80

Biểu đồ 52 tuần
VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP 60.20 0.10 (0.17%) 2,987,900 1,345,458 (3,813,935,561) 229,599
(tỉ)

54.60
107.20
60.20

Biểu đồ 52 tuần
VNI CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam 12.70 0 (0%) 100 312 (10,559,996) 134
(tỉ)

9.10
17.70
12.70

Biểu đồ 52 tuần
VPH CTCP Vạn Phát Hưng 6.15 -0.46 (-6.96%) 609,400 367,444 (95,357,800) 586
(tỉ)

5.67
19.35
6.15

Biểu đồ 52 tuần
VRE CTCP Vincom Retail 26 -0.50 (-1.89%) 2,464,400 1,594,078 (2,328,818,410) 60,549
(tỉ)

25.30
36
26

Biểu đồ 52 tuần

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN