Mã CK:

Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
(Xem thêm)
Mã CK Giá KLGD Trung bình 30 ngày
(KL_Niêm_Yết)
Vốn Thị Trường Cao/Thấp
52 tuần
A32 CTCP 32 31.40 1.40 (4.67%) 500 577 (6,800,000) 214
(tỉ)

25.91
36.88
31.40

Biểu đồ 52 tuần
AAA CTCP Nhựa An Phát Xanh 16.60 0.05 (0.30%) 2,972,100 7,334,700 (221,759,974) 3,681
(tỉ)

10.78
22.80
16.60

Biểu đồ 52 tuần
AAM CTCP Thủy sản MeKong 12.40 0 (0%) 3,300 20,079 (10,446,411) 130
(tỉ)

9.70
14.80
12.40

Biểu đồ 52 tuần
AAS CTCP Chứng khoán SmartInvest 26.70 0 (0%) 349,700 903,301 (31,000,000) 828
(tỉ)

6.10
31.50
26.70

Biểu đồ 52 tuần
AAT Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa 12.20 -0.10 (-0.81%) 374,400 930,803 (34,800,000) 425
(tỉ)

12.20
21.50
12.20

Biểu đồ 52 tuần
AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc 21.50 0.20 (0.94%) 343,200 1,108,211 (31,874,996) 685
(tỉ)

9.57
32.10
21.50

Biểu đồ 52 tuần
ABB Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình 22.60 0.10 (0.44%) 2,044,700 2,554,344 (571,311,355) 12,912
(tỉ)

10.80
25
22.60

Biểu đồ 52 tuần
ABC CTCP Truyền thông VMG 11.30 0.20 (1.80%) 9,100 55,158 (20,393,000) 230
(tỉ)

10.80
18.50
11.30

Biểu đồ 52 tuần
ABI CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam 55.90 -0.40 (-0.71%) 14,700 66,544 (38,000,000) 2,124
(tỉ)

38.25
72.10
55.90

Biểu đồ 52 tuần
ABR CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt 21.20 0 (0%) 0 4,186 (20,000,000) 424
(tỉ)

19
32.60
21.20

Biểu đồ 52 tuần
ABS CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận 21.10 0.40 (1.93%) 400,600 1,617,269 (37,439,873) 790
(tỉ)

18.11
73.99
21.10

Biểu đồ 52 tuần
ABT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre 32.70 -2.30 (-6.57%) 1,400 3,064 (11,558,307) 378
(tỉ)

25.07
38.39
32.70

Biểu đồ 52 tuần
AC4 CTCP ACC-244 4.20 0 (0%) 0 0 (2,940,862) 12
(tỉ)

3
4.20
4.20

Biểu đồ 52 tuần
ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 34.90 -0.55 (-1.55%) 6,064,400 4,854,139 (2,701,948,075) 94,298
(tỉ)

20.48
37.95
34.90

Biểu đồ 52 tuần
ACC CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC 20.20 -0.10 (-0.49%) 54,000 169,621 (16,400,000) 331
(tỉ)

5.97
24.70
20.20

Biểu đồ 52 tuần
ACE CTCP Bê tông Ly tâm An Giang 36.60 0 (0%) 800 1,540 (3,050,781) 112
(tỉ)

24.33
47.10
36.60

Biểu đồ 52 tuần
ACG Công ty Cổ phần Gỗ An Cường 104.40 0.10 (0.10%) 44,500 73,994 (87,650,344) 9,151
(tỉ)

102
119.70
104.40

Biểu đồ 52 tuần
ACL CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang 16.10 -0.25 (-1.53%) 30,600 206,563 (50,159,019) 808
(tỉ)

10.66
18.90
16.10

Biểu đồ 52 tuần
ACM CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 3.20 0 (0%) 0 1,763,119 (51,000,000) 163
(tỉ)

1.40
4.80
3.20

Biểu đồ 52 tuần
ACS CTCP Xây lắp Thương mại 2 13.80 0 (0%) 0 3,323 (4,000,000) 55
(tỉ)

9.80
19
13.80

Biểu đồ 52 tuần

Danh Mục Tin Tức: