Mã CK:

Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
(Xem thêm)
Mã CK Giá KLGD Trung bình 30 ngày
(KL_Niêm_Yết)
Vốn Thị Trường Cao/Thấp
52 tuần
A32 CTCP 32 31.30 -0.70 (-2.19%) 12,900 792 (6,800,000) 213
(tỉ)

23.55
39.60
31.30

Biểu đồ 52 tuần
AAA CTCP Nhựa An Phát Xanh 19.45 0.30 (1.57%) 20,342,000 4,498,268 (221,759,974) 4,313
(tỉ)

9.97
19.45
19.45

Biểu đồ 52 tuần
AAM CTCP Thủy sản MeKong 10.80 -0.40 (-3.57%) 500 4,697 (10,446,411) 113
(tỉ)

9.70
11.90
10.80

Biểu đồ 52 tuần
AAS CTCP Chứng khoán SmartInvest 13.60 0.60 (4.62%) 2,404,000 1,909,052 (31,000,000) 422
(tỉ)

5.60
34.20
13.60

Biểu đồ 52 tuần
AAT Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa 20.50 0.10 (0.49%) 505,100 650,104 (34,800,000) 713
(tỉ)

15.05
21.50
20.50

Biểu đồ 52 tuần
AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc 15.40 0.20 (1.32%) 352,600 447,306 (31,874,996) 491
(tỉ)

4.30
18
15.40

Biểu đồ 52 tuần
ABB Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình 21.90 0.50 (2.34%) 2,042,900 3,810,935 (571,311,355) 12,512
(tỉ)

10.80
25
21.90

Biểu đồ 52 tuần
ABC CTCP Truyền thông VMG 13.30 0.10 (0.76%) 31,500 32,693 (20,393,000) 271
(tỉ)

9.23
20.60
13.30

Biểu đồ 52 tuần
ABI CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam 61.10 5 (8.91%) 206,600 45,917 (38,000,000) 2,322
(tỉ)

26.09
61.10
61.10

Biểu đồ 52 tuần
ABR CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt 23 0.30 (1.32%) 2,200 2,809 (20,000,000) 460
(tỉ)

19
34.90
23

Biểu đồ 52 tuần
ABS CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận 32.90 -0.90 (-2.66%) 201,200 122,456 (37,439,873) 1,232
(tỉ)

8.38
75.80
32.90

Biểu đồ 52 tuần
ABT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre 27.90 -0.10 (-0.36%) 6,400 2,066 (11,558,307) 322
(tỉ)

26.80
33.42
27.90

Biểu đồ 52 tuần
AC4 CTCP ACC-244 4.20 0 (0%) 0 1 (2,940,862) 12
(tỉ)

3
4.20
4.20

Biểu đồ 52 tuần
ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 35 0.10 (0.29%) 9,215,200 9,890,106 (2,646,627,370) 92,632
(tỉ)

13.42
36.72
35

Biểu đồ 52 tuần
ACC CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC 15.70 0.20 (1.29%) 139,200 51,418 (16,400,000) 257
(tỉ)

9.98
18.35
15.70

Biểu đồ 52 tuần
ACE CTCP Bê tông Ly tâm An Giang 34.80 0 (0%) 0 1,658 (3,050,781) 106
(tỉ)

24.33
34.80
34.80

Biểu đồ 52 tuần
ACL CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang 13.45 -0.10 (-0.74%) 109,700 64,324 (50,159,019) 675
(tỉ)

9.80
17.25
13.45

Biểu đồ 52 tuần
ACM CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 3.40 0 (0%) 2,167,600 2,683,651 (51,000,000) 173
(tỉ)

0.50
4.80
3.40

Biểu đồ 52 tuần
ACS CTCP Xây lắp Thương mại 2 11.10 -1.90 (-14.62%) 10,000 55 (4,000,000) 44
(tỉ)

9
15.80
11.10

Biểu đồ 52 tuần
ACV Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP 71.50 0.50 (0.70%) 48,700 235,315 (2,177,173,236) 155,668
(tỉ)

51.60
83.10
71.50

Biểu đồ 52 tuần

Danh Mục Tin Tức: