Mã CK:

Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
(Xem thêm)
Mã CK Giá KLGD Trung bình 30 ngày
(KL_Niêm_Yết)
Vốn Thị Trường Cao/Thấp
52 tuần
A32 CTCP 32 35.60 0 (0%) 0 1,341 (6,800,000) 242
(tỉ)

23.03
38.73
35.60

Biểu đồ 52 tuần
AAA CTCP Nhựa An Phát Xanh 15.55 -0.75 (-4.60%) 8,969,600 7,885,476 (221,759,974) 3,448
(tỉ)

9.54
18.11
15.55

Biểu đồ 52 tuần
AAM CTCP Thủy sản MeKong 10.80 0 (0%) 800 4,904 (10,446,411) 113
(tỉ)

9.70
11.85
10.80

Biểu đồ 52 tuần
AAS CTCP Chứng khoán SmartInvest 18.20 0.20 (1.11%) 1,533,000 2,197,658 (31,000,000) 564
(tỉ)

5.60
18.40
18.20

Biểu đồ 52 tuần
AAT Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa 21.90 -0.45 (-2.01%) 1,049,900 738,120 (34,800,000) 762
(tỉ)

15.05
23
21.90

Biểu đồ 52 tuần
AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc 27.20 0.60 (2.26%) 1,725,100 543,134 (31,874,996) 867
(tỉ)

6.09
27.20
27.20

Biểu đồ 52 tuần
ABB Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình 21.10 -1 (-4.52%) 1,798,100 3,262,525 (571,311,355) 12,055
(tỉ)

10.80
25
21.10

Biểu đồ 52 tuần
ABC CTCP Truyền thông VMG 13.60 -0.50 (-3.55%) 21,700 25,911 (20,393,000) 277
(tỉ)

10.80
20.60
13.60

Biểu đồ 52 tuần
ABI CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam 63.30 -3 (-4.52%) 66,600 106,996 (38,000,000) 2,405
(tỉ)

32.80
68.10
63.30

Biểu đồ 52 tuần
ABR CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt 24.80 0 (0%) 0 1,566 (20,000,000) 496
(tỉ)

19
32.60
24.80

Biểu đồ 52 tuần
ABS CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận 24.10 1.10 (4.78%) 2,213,300 396,239 (37,439,873) 902
(tỉ)

10.40
75.80
24.10

Biểu đồ 52 tuần
ABT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre 27.90 0 (0%) 800 2,213 (11,558,307) 322
(tỉ)

25.80
33
27.90

Biểu đồ 52 tuần
AC4 CTCP ACC-244 4.20 0 (0%) 0 0 (2,940,862) 12
(tỉ)

3
4.20
4.20

Biểu đồ 52 tuần
ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 31.50 -0.50 (-1.56%) 4,801,300 9,645,176 (2,701,948,075) 85,111
(tỉ)

17.92
37.95
31.50

Biểu đồ 52 tuần
ACC CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC 15.90 -0.60 (-3.64%) 81,100 60,414 (16,400,000) 261
(tỉ)

11.92
17.77
15.90

Biểu đồ 52 tuần
ACE CTCP Bê tông Ly tâm An Giang 42.10 0 (0%) 0 4,123 (3,050,781) 128
(tỉ)

24.33
43.20
42.10

Biểu đồ 52 tuần
ACG Công ty Cổ phần Gỗ An Cường 118.20 -1.40 (-1.17%) 67,700 76,650 (87,650,344) 10,360
(tỉ)

102
119.70
118.20

Biểu đồ 52 tuần
ACL CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang 12.75 -0.35 (-2.67%) 73,900 82,784 (50,159,019) 640
(tỉ)

11
15.70
12.75

Biểu đồ 52 tuần
ACM CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 3.50 -0.30 (-7.89%) 5,220,700 2,119,933 (51,000,000) 179
(tỉ)

0.70
4.80
3.50

Biểu đồ 52 tuần
ACS CTCP Xây lắp Thương mại 2 13.20 0 (0%) 0 301 (4,000,000) 53
(tỉ)

9
15.80
13.20

Biểu đồ 52 tuần

Danh Mục Tin Tức: