Mã CK:

Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
Mã CK Giá KLGD Trung bình 30 ngày
KL Niêm Yết
Vốn Thị Trường (tỷ VND) Cao/Thấp 52w
^IXIC NASDAQ Composite (Nasdaq) 14,650.18 -128.08 (-0.87%) 234,110,810 2,147,483,647 0 0
(tỉ)

10,587.81
14,840.71
14,650.18

Biểu đồ 52 tuần
^NYA NYSE COMPOSITE INDEX (NEW METHO) 16,697.14 0 (0%) 0 2,147,483,647 0 0
(tỉ)

12,359.16
16,709.30
16,697.14

Biểu đồ 52 tuần
^GSPC S&P 500 INDEX,RTH (SNP) 4,399.09 -20.06 (-0.45%) 117,676,480 2,147,483,647 0 0
(tỉ)

3,236.92
4,422.30
4,399.09

Biểu đồ 52 tuần
^HSI HANG SENG (HongKong) 25,961.03 -354.29 (-1.35%) 0 2,147,483,647 0 0
(tỉ)

23,235.42
31,084.94
25,961.03

Biểu đồ 52 tuần
BTCUSD-X Bitcoin Price Index 38,893.86 -1,119.97 (-2.80%) 26,405,980,160 2,147,483,647 0 0
(tỉ)

10,131.52
63,503.46
38,893.86

Biểu đồ 52 tuần
ETHUSD-X Ethereum Price Index 2,341.18 -42.76 (-1.79%) 18,799,693,824 2,147,483,647 0 0
(tỉ)

320.59
4,168.70
2,341.18

Biểu đồ 52 tuần
XRP-USD XRP USD 0.72 -0.03 (-3.66%) 3,291,462,912 2,147,483,647 0 0
(tỉ)

0.21
1.84
0.72

Biểu đồ 52 tuần
DOGE-USD DOGE-USD 0.20 -0.00 (-2.38%) 1,321,599,872 2,147,483,647 0 0
(tỉ)

0
0.68
0.20

Biểu đồ 52 tuần
LINK-USD Chainlink USD 19.01 -0.38 (-1.96%) 837,454,016 1,701,452,738 0 0
(tỉ)

7.69
52.20
19.01

Biểu đồ 52 tuần
^AORD All Ordinaries (Australian) 7,664.20 -31 (-0.40%) 0 912,999,287 0 0
(tỉ)

5,973.50
7,704
7,664.20

Biểu đồ 52 tuần
^VNINDEX Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM 1,310.05 16.45 (1.27%) 644,437,796 649,749,783 33,000,000 1,712,426
(tỉ)

798.39
1,420.27
1,310.05

Biểu đồ 52 tuần
^FTSE FTSE 100 (London) 7,032.92 -45.50 (-0.64%) 0 533,533,453 0 0
(tỉ)

0
7,032.92
7,032.92

Biểu đồ 52 tuần
^DJI Dow Jones Industrial Average (DJI) 35,069.97 -14.56 (-0.04%) 17,363,427 325,305,444 0 0
(tỉ)

26,313.65
35,144.31
35,069.97

Biểu đồ 52 tuần
^VN30 HOSE-VN30 1,447.23 19.68 (1.38%) 224,343,000 233,311,944 28,493,866,679 1,912,290
(tỉ)

740.73
1,557.41
1,447.23

Biểu đồ 52 tuần
^STI STI (Singapore) 3,166.94 -13.67 (-0.43%) 0 197,845,167 0 0
(tỉ)

0
3,166.94
3,166.94

Biểu đồ 52 tuần
^NGANHANG Ngân hàng- Bảo hiểm 1,007.58 17.87 (1.81%) 198,073,000 197,062,432 34,085,226,524 1,434,687
(tỉ)

564.69
1,161.43
1,007.58

Biểu đồ 52 tuần
^BDS Bất Động Sản 895.77 10.13 (1.14%) 132,437,600 159,224,868 20,040,685,685 1,266,009
(tỉ)

626.43
986.44
895.77

Biểu đồ 52 tuần
^OSEAX OSE All Share (Oslo) 1,017.37 10.49 (1.04%) 371,463,785 154,046,667 0 0
(tỉ)

862.01
1,228
1,017.37

Biểu đồ 52 tuần
^JKSE Jakarta Composite (Jakarta) 6,070.04 -50.69 (-0.83%) 0 150,324,409 0 0
(tỉ)

4,842.76
6,435.21
6,070.04

Biểu đồ 52 tuần
^HASTC Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội 314.81 3.84 (1.23%) 107,596,587 146,562,435 0 190,584
(tỉ)

107.51
329.95
314.81

Biểu đồ 52 tuần

Danh Mục Tin Tức: