Mã CK:
HOSE: 953.61 3.53 0.4% 155,879,414 0 tỷ
HNX: 103.46 -0.04 -0.0% 47,865,400 0 tỷ

CK Giá +/- KL Open CN TN
CTG 20.30 0.15 2,793,720 20.25 20.60 20.15
FLC 4.41 0.05 3,794,900 4.37 4.45 4.37
HAG 4.97 0 599,980 5 5.01 4.95
HNG 15.30 0 128,510 15.20 15.30 15.10
HPG 22.95 -0.05 2,068,100 23 23.05 22.95
MBB 20.70 0.10 1,524,350 20.60 20.95 20.55
OGC 4.07 0.03 1,374,840 4.05 4.10 4.01
PVS 21.80 -0.40 2,131,400 22.40 22.50 21.80
STB 11.65 0.05 1,135,670 11.65 11.75 11.60
VPB 18.60 0.40 3,211,970 18.25 18.75 18.20
Danh sách nhóm
    
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán      
TÍN HIỆU MUA/BÁN     (SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ )
 TOP Tín Hiệu Mua:     ILS (25đ),   CTF (24đ),   NAV (22đ),   UDC (21đ),   DNA (20đ),   TV2 (20đ),   VHG (20đ),   BVG (19đ),   DS3 (19đ),   S4A (19đ),   TXM (19đ),   ... Xem thêm    TOP Tín Hiệu Bán:     PVY (-31đ),   SHP (-30đ),   VPD (-27đ),   HTT (-26đ),   ICG (-26đ),   SDD (-26đ),   TIS (-26đ),   DRI (-23đ),   KLF (-23đ),   VTO (-23đ),   CLC (-20đ),   ... Xem thêm    Cổ Phiếu Lướt Sóng:     HSG,   CTG,   SHB,   PVS,   ART,   PVD,   STB,   MBB,   VPB,   SSI,   ... Xem thêm
LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP
MÃ CK NGÀY GDKHQ TỈ LỆ Giá
BCE 14/06/2019 10% 6.2
BFC 14/06/2019 5% 19.8
CAG 14/06/2019 2.0% 117.6
CTF 14/06/2019 10/1 24.6
FRT 14/06/2019 10% 53.3
LAS 14/06/2019 3% 7.5
LWS 14/06/2019 4.8% 9.4
OPC 14/06/2019 10% 43
PCM 14/06/2019 1.2% 6.9
TAW 14/06/2019 8% 7.2
Bảng so sánh cổ tức theo năm           Xem thêm
Danh Mục Tin Tức: