Mã CK:

HOSE: 993.05 0 0% 0 4,015.2 tỷ
HNX: 106.01 0 0% 0 476.9 tỷ

CK Giá +/- KL Open CN TN
ASM 8.25 0 0 0 0 0
VPB 22.55 0 0 0 0 0
STB 11.05 0 0 0 0 0
ROS 25.65 0 0 0 0 0
MBB 23.35 0 0 0 0 0
HSG 7.16 0 0 0 0 0
HQC 1.14 0 0 0 0 0
HPG 21.35 0 0 0 0 0
FLC 3.79 0 0 0 0 0
VRE 31.85 0 0 0 0 0
Danh sách nhóm
    
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán      
TÍN HIỆU MUA/BÁN     (SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ )
 MUA NHANH - BÁN NHANH:     AMD     CRE     CTR     DCM     DRC     FLC     HVN     KLF     NDN     PTB     TCB     VIB     ... Xem thêm    BẮT ĐẦU CHU KỲ TĂNG:     CRE     GEG     HAI     ... Xem thêm    CỔ PHIẾU MẠNH:     SPI     TCB     VJC     ACB     ANV     ART     ASM     BCG     BID     BMI     BMP     BSR     C69     C71     CII     ... Xem thêm
LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP
MÃ CK NGÀY GDKHQ TỈ LỆ Giá
HHA 16/10/2019 10% 54.9
MAS 17/10/2019 27.5% 52
BLW 18/10/2019 0.4% 11.9
CCL 21/10/2019 5% 7.9
CSV 21/10/2019 10% 23
VOC 21/10/2019 12% 13.1
HC3 23/10/2019 10% 26.5
NTP 25/10/2019 10/1 39.7
MVC 30/10/2019 8% 10
ACL 31/10/2019 15% 32.8
Bảng so sánh cổ tức theo năm           Xem thêm
Danh Mục Tin Tức: