Mã CK:

HOSE: 1,442.79 3.85 0.3% 637,630,549 22,986 tỷ
HNX: 409.31 -11.90 -2.8% 102,730,963 1,825.0 tỷ


CK
Giá +/- Khối
lượng
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
ROS 9.09 -0.68 190,700 9.09 9.09 9.09
HAG 13.90 -1 24,798,700 15.20 15.30 13.90
POW 16.05 0.65 14,804,200 15.60 16.10 15.50
FLC 13 -0.95 1,332,600 13 13 13
HQC 6.77 -0.50 26,990,400 6.79 7.16 6.77
STB 32.90 -1 20,802,100 34.30 34.40 32.70
HNG 10.15 -0.15 8,627,000 10.30 10.55 10.15
ITA 14.45 0.90 15,805,200 13.25 14.45 12.80
GEX 37.10 -1.10 17,710,800 37 38.80 36.10
HPG 43.50 -0.50 17,705,400 44.40 44.55 43.45
LDG 17.70 -1.30 228,200 17.70 17.70 17.70
SSI 45.20 2.90 11,085,500 43.90 45.20 43.35
TCH 20.90 0.30 8,403,900 20.40 21.45 20.40
VPB 33.50 0.25 6,515,600 33.30 33.95 33.30
SCR 18 -1.10 19,896,300 17.80 18.60 17.80
DLG 6.54 -0.49 13,554,000 6.60 7 6.54
SHB 19.35 -1.25 7,557,900 21 21.30 19.35
VCG 47.85 1.15 4,315,100 47.50 48.35 46.70
DXG 31.70 1.75 11,133,900 29.60 31.95 28.50
FIT 12.80 0.15 3,709,300 12.70 12.95 12.65
Danh sách nhóm
    
TÍN HIỆU MUA/BÁN     (SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ )
 MUA NHANH - BÁN NHANH:     KLB     SCG     ^NYA     ... Xem thêm    BẮT ĐẦU CHU KỲ TĂNG:     ... Xem thêm    CỔ PHIẾU MẠNH:     000001.SS     ACC     ACL     ACM     ADG     AGG     APC     ATG     BCM     BID     BSR     C32     C4G     CEO     CII     ... Xem thêm

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP
MÃ CK NGÀY GDKHQ TỈ LỆ Giá
ABT 19/01/2022 10% 35.5
CHC 19/01/2022 2/1
Giá 10,000
1.5
DAT 19/01/2022 100/20 23.1
EVE 19/01/2022 100/8 15.7
FUCTVGF2 19/01/2022 50% 10.9
QNS 19/01/2022 5% 47.1
TUG 19/01/2022 6% 21.2
VAB 19/01/2022 10000/2135 14.7
BLT 20/01/2022 9.7% 27.1
HAP 20/01/2022 1/1
Giá 10,000
12.4
Bảng so sánh cổ tức theo năm           Xem thêm
Danh Mục Tin Tức: