Mã CK:

LỌC MỨC ĐỘ QUAN TÂM


[ CẬP NHẬT ĐIỀU KIỆN LỌC ]

HẠNG EPS PE ROE ROA P/B Beta Thanh khoản TỔNG ĐIỂM
1 DPM (33.6 -0.2) 196
(14.45)
176
(2.3)
155
(3,979%)
139
(3,148%)
61
(925.1)
49
(1.66)
37
(1,738,447)
79
(33.2)
89
2 MEF (1.6 0) 193
(9.50)
179
(0.2)
146
(2,404%)
134
(1,801%)
118
(40.5)
24
(0.80)
6
(0)
88
(1.6)
89
3 YEG (9.9 0) 193
(9.34)
178
(1.1)
153
(3,237%)
137
(2,310%)
106
(343.0)
52
(1.83)
33
(126,511)
23
(6.9)
87
4 NSS (3 0) 185
(5.87)
179
(0.5)
149
(2,677%)
137
(2,339%)
116
(136.9)
13
(0.28)
6
(0)
89
(3)
87
5 DCM (24.4 -0.2) 191
(8.15)
174
(3)
155
(4,070%)
138
(3,047%)
46
(1,218.2)
51
(1.78)
38
(2,847,381)
72
(23.1)
87
6 TBH (6 0) 190
(7.62)
178
(0.8)
158
(5,943%)
140
(4,919%)
97
(468.4)
41
(1.35)
13
(339)
50
(5)
87
7 TQN (25.7 0) 197
(25.05)
178
(1)
156
(4,308%)
133
(1,651%)
98
(441.9)
0
(-0.23)
7
(0)
91
(25.7)
86
8 MHL (4.5 +0.4) 177
(4.20)
177
(1.1)
155
(3,605%)
125
(1,138%)
104
(385.9)
45
(1.48)
21
(1,908)
57
(3.9)
86
9 AAS (10 +0.2) 194
(10.30)
178
(1)
142
(2,081%)
129
(1,386%)
114
(202.1)
46
(1.55)
32
(91,569)
22
(6.9)
86
10 DGC (51.7 +0.7) 196
(14.99)
172
(3.4)
157
(5,137%)
139
(4,151%)
31
(1,812.1)
50
(1.73)
38
(2,517,847)
71
(48.2)
85

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN