Mã CK:

LỌC MỨC ĐỘ QUAN TÂM


[ CẬP NHẬT ĐIỀU KIỆN LỌC ]

HẠNG EPS PE ROE ROA P/B Beta Thanh khoản TỔNG ĐIỂM
1 TH1 (3.3 0) 197
(21.08)
179
(0.2)
160
(25,265%)
140
(4,523%)
104
(395.7)
28
(0.99)
15
(640)
78
(3.2)
90
2 TBH (6.7 0) 190
(7.62)
178
(0.9)
158
(5,943%)
140
(4,919%)
93
(523.0)
34
(1.20)
12
(232)
92
(6.7)
90
3 MEF (1.6 0) 193
(9.50)
179
(0.2)
146
(2,404%)
135
(1,801%)
118
(40.5)
23
(0.83)
6
(0)
90
(1.6)
89
4 AAS (10.8 -0.8) 197
(18.64)
178
(0.6)
156
(4,070%)
139
(3,047%)
114
(235.8)
56
(2.20)
33
(193,668)
14
(6.9)
89
5 ST8 (8.2 -0.2) 192
(8.32)
178
(1)
156
(4,116%)
139
(3,382%)
103
(405.3)
40
(1.42)
30
(53,148)
45
(6.7)
88
6 NSS (4 0) 184
(5.87)
178
(0.7)
149
(2,677%)
138
(2,339%)
116
(182.5)
9
(0)
6
(0)
90
(4)
87
7 TQN (25.7 0) 198
(25.05)
178
(1)
156
(4,308%)
134
(1,651%)
100
(441.9)
0
(-0.23)
7
(0)
93
(25.7)
87
8 CBI (6.3 -0.3) 173
(3.93)
177
(1.6)
154
(3,539%)
121
(987%)
89
(567.6)
53
(2)
20
(3,407)
77
(6.1)
86
9 NRC (5.5 -0.6) 179
(4.60)
178
(1.2)
151
(2,951%)
135
(1,767%)
107
(352.6)
45
(1.61)
36
(776,717)
30
(4.1)
86
10 S74 (7.6 0) 174
(4.04)
176
(1.9)
133
(1,833%)
134
(1,650%)
108
(345.1)
29
(1.02)
13
(241)
91
(7.6)
86

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN