Mã CK:

LỌC MỨC ĐỘ QUAN TÂM


[ CẬP NHẬT ĐIỀU KIỆN LỌC ]

HẠNG EPS PE ROE ROA P/B Beta Thanh khoản TỔNG ĐIỂM
1 D11 (16.2 +0.2) 195
(10.80)
178
(1.5)
152
(2,829%)
123
(1,159%)
97
(636.8)
35
(1.73)
18
(6,672)
79
(14.5)
88
2 AAS (20.2 0) 198
(14.89)
178
(1.4)
155
(3,549%)
138
(2,219%)
108
(481.4)
47
(2.17)
28
(151,788)
22
(13)
87
3 SHS (14.7 0) 172
(4.47)
173
(3.3)
143
(2,263%)
126
(1,236%)
88
(743.9)
55
(2.58)
40
(9,509,682)
63
(12.2)
86
4 NKG (21.4 -0.5) 196
(11)
177
(1.9)
156
(3,869%)
130
(1,468%)
73
(901.2)
47
(2.19)
39
(8,044,062)
40
(15.7)
86
5 SMC (19.8 -0.2) 197
(12.49)
178
(1.6)
154
(3,023%)
106
(761%)
101
(578.2)
40
(1.92)
27
(177,710)
54
(15.6)
86
6 CBI (11.1 -0.2) 188
(7.08)
178
(1.6)
159
(6,591%)
134
(1,825%)
61
(1,032.6)
39
(1.89)
14
(4,575)
83
(10.1)
86
7 EVS (24.5 0) 185
(6.29)
170
(3.9)
136
(2,011%)
122
(1,142%)
85
(783.2)
39
(1.89)
22
(39,503)
93
(23.8)
85
8 IPA (22.6 -0.4) 194
(9.87)
177
(2.3)
158
(4,535%)
135
(1,863%)
61
(1,038.1)
52
(2.42)
31
(455,120)
42
(16.7)
85
9 DNM (25.8 +0.1) 194
(9.58)
176
(2.7)
147
(2,485%)
108
(788%)
91
(703.2)
28
(1.46)
14
(2,523)
91
(24.8)
85
10 APS (17.8 +0.5) 189
(7.37)
176
(2.4)
157
(3,948%)
139
(3,656%)
70
(953.4)
59
(3.28)
36
(1,555,433)
20
(11.2)
85

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN