Mã CK:

MQN - CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Phát hành khác 19/03/2024
19/03/2024
Phát hành thêm: 1,000,000

MQN: Ngày 19/03/2024, giao dịch 1.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (02/06/2021 10:34)
Cổ phiếu thưởng 18/08/2022
19/08/2022
100/9
Phát hành thêm: 0

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9
Phát hành khác 03/11/2021
03/11/2021
Phát hành thêm: 649,533

MQN: Chấp thuận niêm yết bổ sung 649.533 cổ phiếu (03/11/2021 11:07)
MQN: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 4.709.886 CP (31/08/2021 21:43)
Cổ phiếu thưởng 03/09/2020
22/09/2020
100/38
Phát hành thêm: 842,737 (113)

Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:38

22/09/2020 ## MQN: Đã phát hành 842.624 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
Cổ phiếu thưởng 02/08/2019
01/10/2019
100/39
Phát hành thêm: 622,262 (76)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:39

MQN: Chấp thuận niêm yết bổ sung 622.186 cổ phiếu (01/10/2019 10:52)
MQN: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 2.217.729 CP (16/08/2019 14:50)
Cổ tức bằng tiền 16/10/2018
31/10/2018
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN