Mã CK:

USD - CTCP CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ tức bằng tiền 01/02/2023
15/02/2023
9.60%
960 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 960 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 01/07/2022
15/07/2022
3.20%
320 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 320 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 21/02/2022
07/03/2022
8.80%
880 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 880 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 17/05/2021
31/05/2021
11%
1100 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,100 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 29/06/2020
14/07/2020
2%
200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 200 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 14/05/2020
26/05/2020
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 10/05/2019
22/05/2019
8.50%
850 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức n

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN