Mã CK:

SFI - CTCP ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ tức bằng tiền 08/02/2023
08/03/2023
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Phát hành khác 18/01/2023
18/01/2023
Phát hành thêm: 1,051,715

SFI: 18.1.2023, niêm yết bổ sung 1.051.715 cp (17/01/2023 10:46)
SFI: Đã phát hành 1.051.715 cổ phiếu ESOP (15/12/2022 16:33)
SFI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 22.086.034 cp (15/12/2022 16:32)
Cổ tức bằng tiền 04/10/2022
19/10/2022
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Phát hành khác 09/09/2022
09/09/2022
Phát hành thêm: 7,011,262

SFI: 9.9.2022, niêm yết bổ sung 7.011.262 cp (08/09/2022 10:14)
SFI: Đã phát hành 7.011.262 cổ phiếu để trả cổ tức (15/08/2022 15:10)
SFI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 21.034.319 cp (15/08/2022 15:10)
Cổ phiếu thưởng 09/08/2022
10/08/2022
2/1
Phát hành thêm: 0

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
Cổ tức bằng tiền 28/04/2022
10/05/2022
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 19/11/2021
02/12/2021
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 21/06/2021
30/06/2021
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Phát hành khác 14/06/2021
14/06/2021
Phát hành thêm: 667,764

SFI: 14.6.2021, niêm yết bổ sung 667.764 cp (11/06/2021 10:09)
SFI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 14.023.057 cp (20/05/2021 17:07)
Cổ tức bằng tiền 24/03/2021
07/04/2021
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 08/09/2020
18/09/2020
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Phát hành khác 31/03/2020
31/03/2020
Phát hành thêm: 710,728

SFI: 31.3.2020, niêm yết bổ sung 710.728 cp (30/03/2020 10:44)

SFI: Đã phát hành 710.728 cp ESOP (16/03/2020 11:03)
SFI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 14.925.293 cp (16/03/2020 11:21)
Cổ phiếu thưởng 11/07/2019
12/08/2019
100/15
Phát hành thêm: 1,878,024 (23608)

Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

SFI: 12.8.2019, niêm yết bổ sung 1.854.416 cp (12/08/2019 10:43)
Phát hành khác 02/01/2019
02/01/2019
Phát hành thêm: 590,007

SFI: 2.1.2019, niêm yết bổ sung 590.007 cp (28/12/2018 09:51)
SFI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 12.390.149 cp (21/12/2018 14:39)
SFI: 18.11.2019, giao dịch 561.912 cp niêm yết bổ sung (15/12/2017 09:42)
SFI: 13.12.2017, niêm yết bổ sung 561.912 cp (12/12/2017 11:04)
SFI: Đã bán 561.912 cp ESOP (14/11/2017 16:46)
Cổ tức bằng tiền 04/06/2018
18/06/2018
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) như sau:

Cổ tức bằng tiền 22/12/2017
10/01/2018
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chia đợt 1 tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) như sau:

Phát hành khác 13/12/2017
13/12/2017
Phát hành thêm: 561,912

SFI: 18.11.2019, giao dịch 561.912 cp niêm yết bổ sung (15/12/2017 09:42)
SFI: 13.12.2017, niêm yết bổ sung 561.912 cp (12/12/2017 11:04)
SFI: Đã bán 561.912 cp ESOP (14/11/2017 16:46)
Cổ tức bằng tiền 27/04/2017
16/05/2017
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chia đợt 2 cổ tức năm 2016 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) như sau:

Cổ tức bằng tiền 04/01/2017
16/01/2017
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2017
Cổ tức bằng tiền 31/05/2016
27/06/2016
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2016
Phát hành khác 27/01/2016
27/01/2016
Phát hành thêm: 535,153

SFI: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 11.238.230 cp (27/12/2016 17:08)
SFI: 27/12/2016, niêm yết 535.153 cp (26/12/2016 17:31)
SFI: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2017 (29/11/2016 00:00)
Phát hành khác 08/09/2015
08/09/2015
Phát hành thêm: 515,385

SFI: 8.9.2015, niêm yết bổ sung 515.385 cp (07/09/2015 09:57)
Cổ tức bằng tiền 19/11/2014
02/12/2014
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Chia tạm ứng lần 2 cổ tức năm 2014 bằng tiền. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2014
Cổ tức bằng tiền 24/09/2014
06/10/2014
30%
3000 đồng/cổ phiếu

Chia tạm ứng lần 1 cổ tức năm 2014 bằng tiền. 3.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2014
Phát hành khác 13/08/2014
13/08/2014
Phát hành thêm: 1,178,000

SFI: 13.8.2014, niêm yết bổ sung 1.178.000 cp
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 10.317.704 cổ phiếu ( Mười triệu ba trăm mười bảy nghìn bảy trăm lẻ bốn cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết ( theo mệnh giá): 103.177.040.000 đồng ( Một trăm lẻ ba tỷ một trăm bảy mươi bảy triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/08/2014
- Lý do thay đổi niêm yết: Chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 13/04/2013
Phát hành khác 29/07/2014
29/07/2014
Phát hành thêm: 435,224

SFI: 29.7.2014, niêm yết bổ sung 435.224 cp
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 9.139.704 cổ phiếu ( Chín triệu một trăm ba mươi chín nghìn bảy trăm lẻ bốn cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết ( theo mệnh giá): 91.397.040.000 đồng ( Chín mươi mốt tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/07/2014
- Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2014.
Cổ tức bằng tiền 26/05/2014
10/06/2014
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2014
Phát hành khác 05/07/2013
05/07/2013
Phát hành thêm: 414,499

SFI: Quyết định niêm yết bổ sung hơn 414 nghìn cổ phiếu
Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 414.499 cổ phiếu (Bốn trăm mười bốn nghìn bốn trăm chín mươi chín cổ phiếu)
Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 05/07/2013
Cổ tức bằng tiền 10/06/2013
12/07/2013
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2013
Cổ tức bằng tiền 22/06/2012
08/08/2012
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2012
Cổ tức bằng tiền 12/05/2011
26/05/2011
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2011
Cổ tức bằng tiền 02/06/2010
25/06/2010
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2010
Cổ phiếu thưởng 24/06/2009
06/08/2009
1/2
Phát hành thêm: 5,526,654

SFI: 26/06 chốt quyền trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:2

SFI: 6/8-Giao dịch 5.526.654 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)
Cổ tức bằng tiền 03/12/2008
12/12/2008
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2008, 1.000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 03/06/2008
09/07/2008
100/15
Phát hành thêm: 360,455 (158)

Trả cổ tức 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

SFI: 12/8-Chính thức giao dịch 360.297 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)
Phát hành khác 11/03/2008
14/03/2008
Phát hành thêm: 69,550

Số lượng: 69.550 cổ phiếu (Sáu mươi chín nghìn năm trăm năm mươi cổ phiếu). Đây là số cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua hình thức đấu giá cổ phiếu theo nội dung của Thông báo số 868/SGDHCM-NY ngày 09/11/2007 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.


SFI: 14/3-Chính thức giao dịch 69.550 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)
Phát hành hiện hữu 20/11/2007
15/02/2008
1/1
(giá: 33,000)
Phát hành thêm: 1,138,500 (445)

Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, 33000đ/CP

12:00 AM SFI: 15/2-Chính thức giao dịch 1.194.980 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)
Phát hành nội bộ 20/11/2007
15/02/2008
Phát hành thêm: 56,925

Chào bán cho HĐQT, BGĐ, BKS, cán bộ chủ chốt trong công ty: 56.925 cổ phần
Cổ tức bằng tiền 26/02/2007
19/03/2007
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2006, 1.000 đ/cp

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN