Mã CK:

SBD - CTCP CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ phiếu thưởng 07/02/2023
08/02/2023
1000/59
Phát hành thêm: 0

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:59
Cổ tức bằng tiền 15/12/2021
28/12/2021
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 14/08/2020
01/09/2020
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Phát hành khác 01/11/2019
01/11/2019
Phát hành thêm: 1,600,094

SBD: Chấp thuận niêm yết bổ sung 1.600.094 cổ phiếu (01/11/2019 10:41)
SBD: Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 9.899.906 CP (09/08/2019 16:29)
SBD: Đã phát hành riêng lẻ 1.600.094 CP (08/08/2019 15:30)
Cổ tức bằng tiền 16/05/2019
04/06/2019
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức
Cổ tức bằng tiền 13/02/2019
28/02/2019
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 11/07/2018
13/08/2018
100/10
Phát hành thêm: 900,000 (94)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%

SBD: Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 899.906 cổ phiếu (13/08/2018 14:02)
SBD: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi phát hành là 9.899.906 CP (02/08/2018 12:53)
Cổ tức bằng tiền 17/05/2018
31/05/2018
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBD của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 31/05/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/05/2018 và để thuận tiện và an toàn cho cổ đông cũng như Công ty, Công ty khuyến nghị cổ đông nhận cổ tức qua tài khoản ngân hàng.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
Phát hành khác 26/04/2018
26/04/2018
Phát hành thêm: 257,464

SBD: Ngày 26/04/2018, giao dịch đầu tiên của 257.464 cổ phiếu ĐKGD bổ sung (20/04/2018 17:59)
SBD: Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 9.000.000 cp (18/10/2017 09:48)
Cổ tức bằng tiền 19/01/2018
06/02/2018
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBD của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/02/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/02/2018 và để thuận tiện và an toàn cho cổ đông cũng như Công ty, Công ty khuyến nghị cổ đông nhận tạm ứng qua tài khoản ngân hàng.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Cổ phiếu thưởng 22/06/2017
15/08/2017
100/3
Phát hành thêm: 254,637 (8)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3%
SBD: Ngày 15/08/2017, giao dịch 254.629 cổ phiếu ĐKGD bổ sung (10/08/2017 08:22)
Cổ tức bằng tiền 15/05/2017
31/05/2017
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBD của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/05/2017 và để thuận tiện và an toàn cho cổ đông cũng như Công ty, Công ty khuyến nghị cổ đông nhận cổ tức qua tài khoản ngân hàng.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
Cổ tức bằng tiền 24/01/2017
10/02/2017
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2017

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN