Mã CK:

PTG - CTCP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ tức bằng tiền 29/11/2022
15/12/2022
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 13/05/2022
31/05/2022
100%
10000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 10,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 19/05/2021
04/06/2021
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 19/11/2020
10/12/2020
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Phát hành khác 29/10/2020
29/10/2020
Phát hành thêm: 130,600

PTG: Chấp thuận niêm yết bổ sung 130.600 cổ phiếu (29/10/2020 10:51)
Cổ tức bằng tiền 09/04/2020
23/04/2020
100%
10000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 10,000 đồng/CP
Phát hành khác 23/08/2019
23/08/2019
Phát hành thêm: 129,400

PTG: Chấp thuận niêm yết bổ sung 129.400 cổ phiếu (23/08/2019 18:29)
PTG: Đã phát hành 129.400 cổ phiếu ESOP (24/06/2019 17:09)

KLCP đang niêm yết:4,733,785
KLCP đang lưu hành:4,697,275
Cổ tức bằng tiền 12/07/2019
25/07/2019
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 20/11/2018
06/12/2018
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 02/04/2018
18/04/2018
100%
10000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, 10,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTG của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền 3 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/04/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 18/04/2018. Khi đến nhận cổ tức người sở hữu phải xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Cổ tức bằng tiền 30/11/2017
14/12/2017
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTG của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/12/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               +
Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công
ty CP may xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 14/12/2017.
Khi đến nhận cổ tức người sở hữu phải xuất trình chứng minh nhân dân và
sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.


Cổ tức bằng tiền 24/05/2017
08/06/2017
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTG của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/06/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết bắt đầu từ ngày 08/06/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Cổ tức bằng tiền 24/11/2016
08/12/2016
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2016. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016
Cổ tức bằng tiền 24/05/2016
09/06/2016
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2016. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2016
Cổ tức bằng tiền 24/11/2015
10/12/2015
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2015
Cổ tức bằng tiền 26/05/2015
19/06/2015
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015
Cổ tức bằng tiền 26/11/2014
22/12/2014
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2014
Cổ tức bằng tiền 06/06/2014
26/06/2014
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2014
Cổ phiếu thưởng 16/04/2014
07/07/2014
2/1
Phát hành thêm: 1,534,795

Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2014

^---

PTG: 07/07/2014, ngày giao dịch đầu tiên của 1.534.795 cổ phiếu ĐKGD bổ sung (26/06/2014 10:12)
Cổ tức bằng tiền 24/12/2013
20/01/2014
5%
500 đồng/cổ phiếu

Chia cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2013
Cổ tức bằng tiền 25/09/2013
10/10/2013
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2013
Cổ tức bằng tiền 22/05/2013
14/06/2013
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2013 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2013
Cổ tức bằng tiền 11/10/2012
01/11/2012
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức lần 2 năm 2012 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2012
Cổ tức bằng tiền 06/06/2012
29/06/2012
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2012
Cổ phiếu thưởng 23/03/2012
31/05/2012
1/1
Phát hành thêm: 1,516,540 (-36510)

Chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2012

----

PTG: 31/05, giao dịch 1.553.050 cp phát hành thêm (24/05/2012 17:27)
Cổ tức bằng tiền 23/11/2011
20/12/2011
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2011
Cổ tức bằng tiền 13/06/2011
07/07/2011
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2011
Cổ tức bằng tiền 23/12/2010
14/01/2011
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2010 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2010
Cổ tức bằng tiền 30/06/2010
22/07/2010
7.50%
750 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 750đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2010

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN