Mã CK:

MPY - CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ tức bằng tiền 29/11/2022
27/12/2022
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 09/12/2021
27/12/2021
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 18/11/2020
25/12/2020
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 07/11/2019
02/12/2019
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 20/11/2018
03/12/2018
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 700 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 17/11/2017
01/12/2017
6.42%
642 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 642 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPY của CTCP Môi trường đô thị Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền           - Tỷ lệ thực hiện: 6,42%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 642 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/12/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên, địa chỉ: 72 Tản Đà, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/12/2017 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức (đồng thời nếu nhận thay phải kèm theo giấy ủy quyền).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN