Mã CK:

MCH - CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ phiếu thưởng 23/08/2019
24/08/2019
100/15
Phát hành thêm: 94,189,368

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Cổ tức bằng tiền 07/06/2019
26/06/2019
45%
4500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 4,500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 27/08/2018
27/09/2018
100/15
Phát hành thêm: 79,555,519 (2700522)

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Phát hành khác 17/07/2018
17/07/2018
Phát hành thêm: 5,240,827

MCH: Đã phát hành 5.240.827 CP ESOP (16/07/2018 13:47)

MCH: Chấp thuận niêm yết bổ sung 5.240.827 cổ phiếu (02/08/2018 00:00)
MCH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 530.373.604 CP (17/07/2018 14:29)
Cổ tức bằng tiền 15/06/2018
28/06/2018
45%
4500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 4,500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt:           - Tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức như sau:
Địa chỉ : Phòng Kế toán – CTCP Hàng tiêu dùng Masan
Tầng 5, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Thời gian: từ 9h sáng đến 17h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), bắt đầu từ ngày 28/06/2018.
Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (trường hợp pháp nhân hoặc tổ chức). Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục phải có Giấy ủy quyền được công chứng và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản thì đề nghị hoàn thiện Giấy đề nghị thanh toán cổ tức qua chuyển khoản theo mẫu đăng tải trên website của Công ty tại https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/ và gửi về văn phòng của CTCP Hàng tiêu dùng Masan.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Phát hành khác 02/08/2017
02/08/2017
Phát hành thêm: 4,972,660

MCH: Đã phát hành 4.972.660 cp ESOP (14/07/2017 00:00)

MCH: Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 4.972.660 cổ phiếu (02/08/2017 16:10)
Cổ tức bằng tiền 30/05/2017
14/06/2017
45%
4500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 4,500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/06/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức như sau:
· Địa chỉ : Phòng Kế toán – CTCP Hàng tiêu dùng Masan, Tầng 5, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
· Thời gian: từ 9h sáng đến 17h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), bắt đầu từ ngày 14/6/2017.
Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (trường hợp pháp nhân hoặc tổ
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục phải có Giấy ủy quyền được công chứng và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản thì đề nghị hoàn thiện Giấy đề nghị thanh toán cổ tức qua chuyển khoản theo mẫu đăng tải trên website của Công ty tại https://www.masanconsumer.com/shareholder-shareholder/ và gửi về văn phòng của CTCP Hàng tiêu dùng Masan
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Danh Mục Tin Tức: