Mã CK:

HTI - CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO


sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức /Quyền
Cổ tức bằng tiền 15/12/2022
16/01/2023
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 19/09/2022
30/09/2022
18%
1800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 02/07/2021
30/07/2021
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 18/12/2020
29/01/2021
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 17/07/2020
10/08/2020
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 23/12/2019
17/01/2020
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 23/05/2019
20/06/2019
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 29/05/2018
28/06/2018
18%
1800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã CK: HTI) như sau:

Cổ tức bằng tiền 08/06/2017
28/06/2017
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã CK: HTI) như sau:

Cổ tức bằng tiền 28/07/2016
25/08/2016
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2016
Cổ tức bằng tiền 20/05/2015
10/06/2015
16%
1600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt. 1.600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2015
Cổ tức bằng tiền 24/12/2013
23/01/2014
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 02 năm 2012 bằng tiền mặt 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2013
Cổ tức bằng tiền 25/09/2013
28/10/2013
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2013
Cổ tức bằng tiền 24/09/2012
26/10/2012
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2012
Cổ tức bằng tiền 21/06/2012
16/07/2012
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2012
Cổ tức bằng tiền 18/08/2011
31/08/2011
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2011
Cổ tức bằng tiền 29/12/2010
24/01/2011
8%
800 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2010

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN